Początki popędu płciowego

U chłopców przejawia się do potrzebą rozładowania silnego (indywidualnie nasilonego) napięcia seksualnego. U dziewcząt jest to potrzeba więzi uczuciowej – potrzeba przyjaźni, miłości. W pierwszej fazie dojrzewania komplikacją psychologiczną jest homoerotyzm – kult własnej płci.

Związek rozwoju psychicznego z rozwojem intelektualnym. Możliwość intensywnego myślenia i przyswajania ogromu wiedzy przez młodzież w tym okresie determinuje przyszłość intelektualną.

Opieka nad młodzieżą w okresie dojrzewania powinna być troskliwa i subtelna zarówno ze względu na przemiany psychiczne, jak i obniżoną odporność na czynniki szkodliwe dla zdrowia somatycznego. Powinna to być tak opieka lekarsko-higieniczna, jak i pedagogiczna. Kontakty z dojrzewającą młodzieżą powinny polegać na zajęciu pozycji subtelnego doradcy, dyskutanta, a nie władcy.

System wychowania istniejący do chwili obecnej w Polsce nie stwarza młodzieży możliwości takiego działania, jakiego ona potrzebuje i poszukuje. Jedynym zadaniem stawianym przed nią jest nauka, która będzie dawać (dość zresztą niewymierną) korzyść za wiele lat. Młodzież chce działać. Stąd jednostki o wybujałej osobowości nie mieszczą się w naszym modelu wychowawczym i szukają pola działania na marginesie społeczeństwa.

Pierwsze doświadczenia seksualne często mogą stać się przyczyną nawyków i upodobań. Prawie cała patologia seksualna ludzi rodzi się w okresie dojrzewania poprzez wyrabianie (nieświadomie najczęściej) nieprawidłowych odruchów warunkowych, Społeczeństwo nasze odrzuca potrzeby seksualne młodzieży, konsekwentnie nie interesując się ich zaspokajaniem, dlatego pierwsze próby rozpoczyna się w konspiracji, co stwarza wyjątkowo niekorzystną sytuację dla okresu inicjacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>