Pląsawica

Dzieci chore należy chronić przed zakażeniami i tzw. przeziębieniami oraz trzeba czuwać nad trybem ich zajęć, nie dopuszczając do przemęczenia fizycznego. O formie spędzenia ich wakacji (klimatoterapia) decyduje lekarz leczący.

Pląsawica. Jest to mózgowa postać choroby reumatycznej, charakteryzuje się ona narastającym niepokojem ruchowym: w postaci rozwiniętej dziecko wykonuje wiele ruchów mimowolnych, niemożliwych do opanowania. Ruchy te uniemożliwiają pisanie i wszelkie czynności celowe, powodują znaczne zmęczenie i praktycznie wyłączają dziecko z normalnego życia niekiedy na wiele tygodni.

Nauczyciele mogą jako pierwsi dostrzec objawy rozwijającej się plą- sawicy. Mogą zauważyć trudności w pisaniu, gdyż dziecko nie może mieścić liter w linijkach i jego pismo jakby „wyskakuje” poza nie. Potem pojawiają się ruchy mięśni twarzy, niekiedy odbierane jako dość nieuprzejme grymasy. Już na tym etapie uczeń powinien być skierowany do lekarza na konsultację.

Pląsawica, choć długotrwała i kłopotliwa, jest postacią choroby reumatycznej stosunkowo niegroźną i mija bez pozostawienia trwałych śladów. Choroby nowotworowe. Ta grupa chorób, o niejasnej do dziś etiologii, odgrywa w patologii współczesnego człowieka coraz większą rolę, wysuwając się na jedno z czołowych miejsc wśród przyczyn zgonów.

Nowotwory to nie tylko choroby ludzi wieku dojrzałego, ale także jedna z najpoważniejszych przyczyn zgonów dzieci i młodzieży szkolnej (p. rozdz. 15). Nie znając czynnika wywołującego nowotwory (może jest tych czynników wiele), nie znamy także leczenia przyczynowego. Prowadzone na całym świecie bardzo precyzyjne badania wykazały, że wzrost częstości występowania nowotworów idzie w parze z urbanizacją, a niektóre postacie są związane z określonymi nawykami, np. rak płuc z paleniem tytoniu.

W niektórych przypadkach wczesne rozpoznanie pozwala na zastosowanie skutecznych metod leczenia chirurgicznego, w innych leczenie objawowe znacznie łagodzi objawy, a niekiedy dość efektywnie przedłuża życie.

Wśród młodzieży szkolnej jedną z częstszych postaci choroby nowotworowej jest białaczka, czyli choroba powodująca rozplem elementów układu krwiotwórczego, niestety nieuleczalna – leczenie daje tylko częściowe wyniki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>