Planowanie rodziny – zapobieganie niepożądanej ciąży

Współczesna medycyna dysponuje szeregiem metod działania i środków, które umożliwiają współżycie seksualne bez groźby niepożądanej ciąży. Jest to ważne przede wszystkim ze względu na interes społeczny i dobro dzieci. Dziecko niepożądane, dla którego nie ma miejsca na święcie, to dziecko głęboko skrzywdzone. Z dzieci, którym rodzice nie zapewniają niezbędnych warunków rozwoju, często wyrastają ludzie marginesu, obciążający społeczeństwo. Już ten sam fakt powinien wpływać na podejmowanie decyzji o potomstwie ze szczególną rozwagą. Popęd płciowy nie stanowi uzasadnienia w wypadku działań lekkomyślnych.

Jest także inny powód, dla którego zapobieganie ciąży poprzez stosowanie mądrej antykoncepcji, jest ważne. Chodzi o zdrowie psychiczne kobiety, niekiedy zmuszanej przez okoliczności (np. obowiązek małżeński) do współżycia. Obawiając się ciąży, kobieta często staje się niezdolna do odczuwania satysfakcji, a współżycie zamiast przyjemności, stanowi dla niej źródło udręki. '

Badania wykazują, że środki antykoncepcyjne są w zasadzie powszechnie dostępne, a mimo to zapobieganie ciąży odbywa się w Polsce często metodami prymitywnymi, nieskutecznymi i często szkodliwymi. Do takich należy przede wszystkim metoda stosunków przerywanych. Jest ona nieskuteczna, a poza tym silnie nerwicująca.

Najczęściej stosowanym błędem w uświadomieniu seksualnym młodzieży co do antykoncepcji jest zbyt mgliste omawianie metod i zaleceń. Mówi się zazwyczaj ogólnie o zasadzie działania różnych metod i środków, pouczanie to nie ma jednak walorów instruktażu. Ażeby antykoncepcja była skuteczna, musi być stosowana w ścisłej zgodności z zaleceniami. .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>