Planowanie rodziny – zapobieganie niepożądanej ciąży cz. II

Trudno wymagać od pedagoga, by na lekcjach dokonywał szczegółowego instruktażu, choć jest to przyjęte w wielu krajach, np. w szkołach skandynawskich, nie należy jednak abstrahować od ogólnej sytuacji w naszym kraju. Można zachęcać do korzystania z poradni Towarzystwa Planowania Rodziny albo poradni K. Poza tym można wskazać literaturę, której na ten temat w Polsce wiele wydano.

Pozostaje problem teoretyczny, ale istotny. Od jakiego wieku powinno się propagować antykoncepcję. Czy należy mówić o tym z uczniami, bardzo mł@dymi, np. w ostatnich klasach szkoły podstawowej?

Antykoncepcja jest tym ważniejsza, im wcześniej młodzież rozpoczyna współżycie. Jeżeli wiadomo, że chociaż część wychowanków może współżyć seksualnie, to powinno się natychmiast podać im dokładne wiadomości o antykoncepcji. Tkwi tu także niebezpieczeństwo nietaktownego wkraczania w życie młodzieży, gdyż może być tak, że dwoje młodych bardzo się kocha i jest sobą zafascynowanych. Obserwatorom z boku może się wydawać, że są oni bardzo zaawansowani w swych kontaktach, a więc należy wkroczyć z pogadanką o antykoncepcji. Działanie takie jednak w odczuciu młodych może zbrukać ich piękne platoni- czne uczucie, może podsuwać im to, o czym jeszcze w ogóle nie myśleli, a wreszcie może urazić ich uczucia.

Należy więc zaczynać rozmowy wcześniej, kiedy to jeszcze tnie jest osobistą sprawą słuchaczy i mogą słuchać, jakby „z boku”, z pozycji osobiście nie zainteresowanych. Jeżeli tego nie zrobiono odpowiednio wcześnie, to pogadanka musi być prowadzona tym bardziej taktownie, trzeba mówić o odpowiedzialności, o niepowtarzalności fenomenu dawania życia, o tym wreszcie, czym jest ciąża i narodziny dziecka nie oczekiwanego. Wtedy dopiero można mówić o antykoncepcji jako o broni przeciw niepożądanej sytuacji. Pogadanek tych nie należy przeprowadzać indywidualnie, ale tylko grupowo. Nikt nie musi czuć się „posądzonym”, nie musi odbierać wskazówek jako celowanych do siebie osobiście.

Mimo tych wszystkich zastrzeżeń sądzę, że największym złem, jakie może spotkać młodych, jes-t pozostawienie ich nie przygotowanymi i nie zabezpieczonymi przed skutkami współżycia seksualnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>