Petting

Zarówno pacjenci, jak rodzice i wychowawcy niepokoją się częstością dokonywanych masturbacji. Pytają, od kiedy onanizm staje się ekscesywny i czy przez to może być szkodliwy Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie udzielić nie można. Popęd seksualny u różnych ludzi jest różnie nasilony – to, co dla jednego jest „normą”, dla drugiego może być czymś nadmiernym lub niedostatecznym. Należy jednak zawsze zachęcać do panowania nad popędem, choć wstrzemięźliwość zupełna jest dla młodzieży o silnym popędzie płciowym zupełnie niemożliwa, a naciski wychowawców w tym kierunku nierealistyczne

Kolejną formą aktywności seksualnej młodzieży jest tzw petting W języku polskim brak adekwatnego odpowiednika tej nazwy Petting to pieszczoty uprawiane przez dwoje ludzi, polegające na szerokiej gamie zabiegów manualnych, pocałunków itp Pieszczoty te mają wzajemnie doprowadzić do orgazmu, są więc urozmaiconą, rozwiniętą formą wzajemnego onanizmu. Taka forma współżycia stała się popularna w szerokich kręgach młodzieży zachodniej, a jak wskazują badania, staje się także popularna wśród naszej młodzieży \

W sytuacji, kiedy petting uprawia młodzież, ma on ten walor, że nie może doprowadzić do ciąży: chociażby z tego powodu wydaje się godny polecenia młodym osobom decydującym się na współżycie Inną zaletą jest to, że w przeciwieństwie do prymitywnych stosunków płciowych uprawianych przez młodzież petting jest formą aktywności uczącą pewnej kultury współżycia. W czasie pierwszych stosunków płciowych młode dziewczęta zazwyczaj w ogóle nie doznają satysfakcji, nie przeżywają orgazmu, a chłopcy zadowalają się jedynie egoistyczną satysfakcją własną i poczuciem dumy, że są zdobywcami. Dziewczęta, które decydują się na takie współżycie (a jest to zjawisko prawie powszechne), nabierają często do niego niechęci, a nawet wstrętu (co na długo pozostawia niesmak do spraw seksu).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>