Petting – dalszy opis

Uprawiając petting młodzi poznają wzajemnie swe ciała, reaktywność partnera, śledzą jego reakcje. Zapoznają się z bardziej wysublimowanymi formami współżycia, bowiem stosunek płciowy powinien być może zasadniczą, ale nie jedyną formą współżycia mężczyzny i kobiety. Petting przygotowuje do pełnego współżycia seksualnego.

Są jednak autorzy, którzy petting uważają za zjawisko niekorzystne, a nawet szkodliwe. Argumenty przytaczane przez nich są jednak na ogół mgliste i odnosi się wrażenie, że wywodzą się raczej z przesłanek mo- ralno-obycza j owych.

Współżycie seksualne młodzieży w formie pełnych stosunków płcio- v:ych zawsze budziło zastrzeżenia i niepokój.wychowawców, przy czym chodzi tu nie tylko o groźbę ciąży. Wszyscy wychowani jesteśmy w atmosferze nieżyczliwej erotyzmowi, nie tolerującej współżycia przedmałżeńskiego w szczególności. Nic też dziwnego, że funkcjonują w świadomości pewne stereotypy myślowe i nieprędko będzie można się od nich wyzwolić.

Panuje powszechnie pogląd, że współczesna młodzież rozpoczyna współżycie seksualne bardzo wcześnie. Trzeba jednak pamiętać, że w różnych środowiskach młodzieżowych sprawy te kształtują się inaczej. Może być tak, że w dwu równoległych klasach licealnych są zasadnicze różnice: w jednej nikt jeszcze nie rozpoczął współżycia, w drugiej prawne wszyscy mają to już za sobą. Zależy to od wielu czynników kształtujących mikrokultury młodzieżowe. Mylące często są zewnętrzne formy zachowań młodzieży, która dość otwarcie w miejscach publicznych podejmuje różne formy pieszczot, co dorośli z kolei są skłonni interpretować jako dowód, że współżycie seksualne wśród nich jest powszechne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>