Klasyfikacja i podział na formy kliniczne cz. III

U młodzieży o postawie agresywnej motywacja jest inna. Wcześniej niż w szkole średniej pojawiają się trudności w nauce i wynikają one z niskich zdolności oraz zaniedbań środowiskowych, braku zainteresowań. Uczeń jest przez szkołę dezawuowany, podkreśla się jego małą wartość, dopatruje się złej woli. Rodzi się poczucie zawiści w stosunku do tych dobrze uczących się, chwalonych przez nauczycieli rówieśników. Szkoła staje się nudna – to, co się w niej dzieje jest nieciekawe, niezrozumiałe, a czasami przykre. Nawet wf wbrew logicznemu oczekiwaniu nie zawsze daje sukces kompensujący niepowodzenia.

Czytaj całość

Fizjologiczne podstawy pracy umysłowej – kontynuacja

Każdy rodzaj pracy wymaga odpowiedniego rozkładu sił zarówno fizycznych, jak i umysłowych, zwiększenia aktywności jednego lub wielu narządów czy układów. Zróżnicowane wymagania, jakie stawia określony rodzaj pracy, stwarzają konieczność przystosowania się organizmu do tych trudności. W procesie przystosowania, jak to już wielokrotnie podkreślano, zasadniczą rolę odgrywa układ nerwowy, a zwłaszcza kora mózgu, w niej bowiem zbiegają się wszystkie bodźce wewnątrzustrojowe i pochodzące z otoczenia.

Czytaj całość

Dojrzewanie seksualne

Informacje o płodności chłopców są jeszcze bardziej skąpe. Wiadomo, że w pewnym okresie dojrzewania pojawiają się samoistne wytryski nasienia (polucje), nie wiemy jednak, kiedy w nasieniu znajdują się plemniki zdolne do zapładniania. Nie jest pewne, czy istnieje u chłopców zjawisko analogiczne do niepłodności dojrzewania u dziewcząt.

Czytaj całość

Czynniki uszkadzające płód cz. II

Kiła wrodzona ma charakterystyczny przebieg, łatwy do rozpoznania dla każdego lekarza. Nie jest prawdą, że wady wrodzone, takie jak rozszczep wargi czy podniebienia lub inne, widoczne już na pierwszy rzut oka, są z reguły wynikiem przebytej kiły. Takie twierdzenie jest niesłuszne, a często – przy istniejącym negatywnym nastawieniu opinii społeczeństwa do chorób wenerycznych – krzywdzące.

Czytaj całość

Aktywność seksualna

O aktywności seksualnej możemy mówić dopiero od momentu, kiedy określonym zachowaniom towarzyszy świadomość celu seksualnego, dlatego masturbacji (onanizm) niemowląt czy dzieci w wieku żłobkowym nie bierzemy pod uwagę w tym wypadku.

Czytaj całość

Aktywność seksualna – dalszy opis

Mogą zdarzyć się przypadki, w których onanizm jest sygnałem su- ferującym zaburzenia psychiczne albo może prowadzić pośrednio do niekorzystnych następstw. Niepokoić może także onanizm uprawiany w miejscach publicznych, np. w czasie lekcji, na korytarzu itp. Czasami uczeń każdą wolną chwilę spędza w szkolnej toalecie i tam onanizuje się kilkakrotnie w ciągu dnia. W takich wypadkach należy zawsze zastanowić się, czy nie jest to osobnik wymagający pomocy lekarza lub psychologa. Nie chodzi tu o sam fakt onanizowania się, ale o to, że w środowisku zasadniczo pełnym wrażeń on nie jest w stanie włączyć się aktywnie w życie grupy rówieśników, że mamy do czynienia z jakąś formą wyłączania się, autyzmem. Młodzi ludzie, szczególnie ci o bujnej wyobraźni, niekiedy podniecają się wyobrażeniami, marzeniami o treści erotycznej, co przy fizycznym drażnieniu narządów płciowych wzmaga podniecenie seksualne. Takie |antazje mają zazwyczaj treść zgodną z tzw normą seksualną. Chłopcy wyobrażają sobie nagie kobiety, stosunki płciowe itp. Niekiedy są to wspomnienia przeżytych emocji, modyfikacja obrazów filmowych itp. Wyobrażenia te z czasem jakby się dewaluują i aby osiągnąć satysfakcję trzeba je urozmaicać, wzbogacając o nowe, bardziej podniecające elementy. Fantazje te są coraz bardziej zabarwione perwersyjnie, występują w nich elementy sadyzmu, pedofilii czy homoseksualizmu. Na tej drodze mogą ukształtować się patologiczne upodobania seksualne. Czasem zostaną one skorygowane poprzez autentyczne doświadczenia w życiu, innym razem utrwalą się i okazać się może, że realne życieijest mniej pociągające, mniej podniecające od marzeń i fantazji.

Czytaj całość

Rytmika okołomiesięczna

Okołomiesięczne okresy dobrego i pogorszonego samopoczucia są wdaściwe nie tylko kobietom, lecz i mężczyznom. Istnieje więc u człowieka 33-dniowy cykl intelektualny, 28-dniowy cykl psychiczny, 23-dnio- wy cykl fizyczny. Najbardziej jednak znany jest miesięczny cykl płodności u kobiet. Zaledwie u kilkunastu procent kobiet jest on zgodny z miesiącem księżycowym – trwa 28 dni. U ok, 30% waha się od 26 do 29 dni, u 90% od 23 do 41 dni.

Czytaj całość

Petting – dalszy opis

Uprawiając petting młodzi poznają wzajemnie swe ciała, reaktywność partnera, śledzą jego reakcje. Zapoznają się z bardziej wysublimowanymi formami współżycia, bowiem stosunek płciowy powinien być może zasadniczą, ale nie jedyną formą współżycia mężczyzny i kobiety. Petting przygotowuje do pełnego współżycia seksualnego.

Czytaj całość

Jąkanie – dalszy opis

Jąkanie urazowe powstaje nagle pod wpływem silnego przeżycia, przerażenia, lęku. Może ono pojawić się także u dorosłych. Jąkanie spotykane u ludzi dorosłych jest następstwem zmian organicznych w układzie nerwowym, a częściej skutkiem zaniedbania, utrwalonym nieumiejętnym postępowaniem z dzieckiem jąkającym się, pogodzeniem się otoczenia z ułomnością dziecka, złymi warunkami życia itp.

Czytaj całość

Wiek sylwetki

Wiek sylwetki oceniany jest niekiedy jako tzw. wiek wzrostowy, tj. na podstawie wysbkości ciała ustala się wiek odpowiadający tej cesze w tabelach norm. Jest to jednak metoda niewłaściwa, gdyż wysokość ciała zwykle bierze się pod uwagę przy ocenie odchyleń od rozwoju. W związku z tym wiek sylwetki można określać na podstawie kształtowania się proporcji ciała. Posługując się więc odpowiednimi tabelami lub normami zamieszczonymi w podręcznikach kontroli rozwoju, można odnaleźć informację, jakiemu wiekowi dziecka odpowiada dana proporcja, np. długości kończyn górnych do dolnych. Wiek ten będzie poszukiwanym wiekiem rozwojowym.

Czytaj całość

Nerwica przewodu pokarmowego

Nerwica ta jest szczególnie częsta wśród młodych dziewcząt w okresie dojrzewania i rozpoznanie jej nie powinno powodować zaniechania uprawiania sportu, a tym bardziej uczęszczania na lekcje wf – przeciwnie, dużo ćwiczeń i wysiłków skutecznie pomaga w przezwyciężeniu dolegliwości.

Czytaj całość