Opieka prenatalna

Życie człowieka nie rozpoczyna się z chwilą urodzenia – przed porodem człowiek przebywa proces rozwoju o szczególnym znaczeniu. Współczesna nauka, jak to wykazano w poprzednich rozdziałach, rozporządza wielu dowodami na to, że właśnie w okresie płodowym determinuje się wiele cech człowieka, że jest to najważniejszy okres życia.

Analiza tempa rozwoju wskazuje na wyjątkowe znaczenie tego okresu. W przeciągu ok. 9 miesięcy z dwu niedostrzegalnych gołym okiem komórek rozrodczych rozwija się płód o ciężarze ok. 3,5 kilogramów. Już sam fakt tąk dynamicznego rozwoju wskazuje na konieczność szczególnej troski w tym okresie życia. Wiadomo powszechnie, że fazy intensywnego rozwoju są równocześnie okresami szczególnego zagrożenia. Wszelkie czynniki szkodliwe, zwłaszcza niedobory składników pokarmowych o budulcowym przeznaczeniu, wywierają trwały negatywny wpływ na rozwój, dlatego też płód musi otrzymywać je w dostatecznej ilości.

Okres życia wewnątrzmacicznego ma tak wielkie znaczenie, gdyż w pierwszych miesiącach rozwoju następuje różnicowanie tkanek oraz tworzenie narządów i układów. Proces ten zwie się organogenezą i praktycznie zostaje ukończiony w czwartym miesiącu ciąży. Jeżeli zaistnieje szkodliwy czynnik, który zaburzy ten bardzo skomplikowany proces, następuje nieprawidłowe wykształcenie jakiegoś narządu i rodzi się dziecko z wadą rozwojową wrodzoną. Dlatego okres pierwszych miesięcy ciąży jest tak bardzo ważny, a ochrona zdrowia kobiety w tym czasie ma zupełnie podstawowe znaczenie.

Embriolodzy ustalili precyzyjnie, jak i w jakiej kolejności następuje . tworzenie się narządów i układów, w którym tygodniu życia łonowego następuje ich wykształcenie. Badając wadę wrodzoną noworodka można dokładnie ustalić, w którym tygodniu życia łonowego zadziałał czynnik teratogenny (wywołujący znieksztacenia). Odwrotnie, jeżeli w czasie ciąży wiemy, kiedy zadziałał czynnik uszkadzający, można ustalić z wysokim stopniem prawdopodobieństwa, jaki narząd może ulec zniekształceniu i jaką wadę wrodzoną może mieć dziecko urodzone z tej ciąży. Precyzja przewidywania jest tak duża, że nawet w krajach, gdzie zabieg, przerywania ciąży w świetle przepisów prawnych jest niedopuszczalny, w wypadku stwierdzenia działania teratogennego czynnika na kobietę w okresie pierwszych miesięcy ciąży, zaleca się dokonanie jej przerwania. Wychodząc z wyżej wskazanych przesłanek należy zrobić wszystko, co możliwe, by pierwsze miesiące ciąży były okresem szczególnie chronionym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>