Okresy wylęgania, zaraźliwości i izolacji chorych zakaźnie

– Błonica 2-6 dm 1-2 dni przed pojawieniem się objawów klinicznych i do uzyskania ujemnych wyników badań bakteriologicznych. Hospitalizacja obowiązkowa do uzyskania 2 kolejnych wyników badań wykonanych w odstępach 24 godzin (z nosa, gardła lub innych miejsc zakażenia), Jeżeli podano antybiotyki rozpocząć badania po upływie 24 godzin od zakończenia leczenia

– Cholera od kilku godzin do 5 dni Przez cały okres wydalania Vibrio cholerae Przymusowa hospitalizacja w szpit. epidemicznych do chwili uzyskania 3 ujemnych kolejnych wyników badania kału, wykonanych po ustąpieniu objawów klinicznych

– Czerwonka bakteryjna 1-7 dni Okres choroby i wydzielania pałeczek Shigella Postępowanie zgodnie z obowiązującą instrukcją

Dur brzuszny 7-24 dni Kilka ostatnich dni okresu wylęgania do czasu uzyskania ujemnych wyników badań bakteriologicznych Hospitalizacja obowiązkowa w okresie ustalonym obowiązującą instrukcją

– Dury rzekome 3-14 dni Jak w durzę brzusznym Jak w durzę brzusznym

– Dur plamisty 10-14 dni 2 dni przed wystąpieniem gorączki i 2 dni po jej ustąpieniu Hospitalizacja obowiązkowa nie krócej niż 2 dni po ustąpieniu objawów klinicznych

– Dżuma 2-6 dni Przez cały okres utrzymywania się zmian chorobowych Przymusowa hospitalizacja chorych do chwili ustąpienia objawów klinicznych

– Krztusiec 7-21 dni Kilka ostatnich dni okresu wylęgania do czasu uzyskania ujemnych wyników badań bakteriologicznych 21 dni Ucząc od pojawienia się kaszlu napadowego

– Nagminne za palenie opon mózgowo-rdzeniowych 2-5 dni Okres choroby i obecności meningokoków w jamie nosowo-gardłowej Hospitalizacja obowiązkowa do ustąpienia objawów klinicznych i uzyskania ujemnych posiewów

Nagminne zapalenie przy- usznicy 12-26 dni 7 dni przed pojawieniem się objawów klinicznych i 9 dni od ich pojawienia Do ustąpienia objawów klinicznych, nie mniej niż 9 dni od ich pojawienia się

– Odra 9-14 dni 5 dni przed i 3 dni od pojawienia się wysypki 3 dni od pojawienia się wysypki

– Ospa wietrzna 11-21 dni 2-3 dni przed pojawieniem się wysypki do przyschnięcia wszystkich pęcherzyków, jednak nie mniej niż 6 dni od pojawienia się wykwitów Do przyschnięcia wszystkich pęcherzyków w »trupki, nie mniej niż 6 dni od pojawienia się wykwitów

– Ospa prawdziwa 10-14 dni (wyjątkowo 17 dni) 2 dni przed pojawieniem się objawów zwiastunowych do zniknięcia zmian chorobowych na skórze i bł. śluzowych (odpadnięcie strupów) Przymusowa hospitalizacja chorych w szpic, epidemicznych do ustąpienia objawów chorobowych, ze zniknięciem zmian na skórze i bł. śluzowych (odpadnięcie strupów)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>