Okres starości

Zmian regresywnych odnoszących się do poszczególnych cech nie należy wiązać ze starzeniem się – aczkolwiek są one funkcją wieku. Za zmiany starcze uważa się zanik zdolności przystosowawczych organizmu do nowych, nie spotykanych wcześniej sytuacji.

Zmiany starcze są wynikiem zmniejszania się masy tkanek na skutek szybciej postępujących procesów niszczenia (katabolicznych) niż odnowy i regeneracji (anabolizmu), upośledzenia funkcjonowania organizmu związanego z uszkodzeniami wywołanymi czynnikami środowiskowymi w trakcie życia oraz odkładaniem się złogów niektórych substancji w tkankach oraz ścianach naczyń krwionośnych.

Już z powyższego wynika, że przebieg starzenia się jest zalezny m.in. od trybu życia, jaki dana osoba prowadziła w młodości oraz wieku dojrzałym. Optymalna aktywność ruchowa, racjonalne odżywianie, umiarkowana liczba stresów – to czynniki przedłużające okres pełnej sprawności organizmu, a tym samym przesuwające okres starości na późniejszy wiek. Tempo rozwoju jest jednak w znacznym stopniu uwarunkowane genetycznie, stąd też istnieją rody szczególnie długowieczne.

Średni czas trwania życia wynosi współcześnie w krajach o dobrych warunkach bytowych ok. 75 lat, z tym że zazwyczaj średnio o 3-5 lat krócej żyją mężczyźni aniżeli kobiety, które wprawdzie wcześniej prze- kwitają, co można uznać za początek starzenia się, są jednak biologicznie płcią silniejszą, i żyją dłużej. Wskazuje się także, że kobiety są mniej narażone na stresy oraz przeciążenia organizmu związane z wykonywaniem pracy zawodowej.

Przekwitanie kobiet, zwane okresem klimakterium, trwa ok. 7 lat i jest dość złożonym procesem, w czasie którego narasta wydzielanie gonadotropin wraz z postępującym spadkiem poziomu estrogenów (rys. 11.37), przy czym następuje pewna przewaga androgenów i stąd wiele kobiet w wieku starszym przejawia bardziej męskie cechy charakteru. Dominującym momentem klimakterium jest ustanie miesiączkowania (menopauza) w 46-53 r.ż. Dopiero po tym wieku można mówić o zmianach starczych, co jeszcze raz podkreśla fakt, że regresja wielkości cech czy funkcji danego narządu lub tkanki nie oznacza jeszcze starzenia się. Ten ostatni proces charakteryzują wyraźne zmiany inwolucyjne – wsteczne, upośledzające ważne życiowo czynności. Ustanie cyklów miesięcznych w zasadzie nie upośledza innych właściwości organizmu kobiety i nie jest przejawem starości, aczkolwiek stanowi przejście do tego okresu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>