Okres niemowlęcy – dalszy opis

Jeszcze ważniejszą rolę odgrywa rodzina w rozwoju uczuciowym i emocjonalnym. Pierwszą osobą, do której dziecko się przywiązuje, jest matka. Na tym etapie kształtuje się potrzeba więzi emocjonalnej, która przecież jest istotnym elementem popędu płciowego. Poza życiem erotycznym właściwy rozwój emocjonalny jest ważny także dla innych aspektów życia społecznego. Człowiek uczuciowo zimny jest niezdolny do emocjonalnych reakcji, nie umie przywiązywać się do innych ludzi, nie będzie patriotą, nie będzie solidarny w grupie zawodowej, w miejscu pracy, co gorsza – może stać się człowiekiem szkodliwym, funkcio- nującym w społeczeństwie nieprawidłowo. Człowiek taki jest także po prostu nieszczęśliwy.

Na pierwszym miejscu omówione zostały potrzeby psychologiczne rozwoju niemowlęcia, ponieważ są one właśnie najważniejsze. Poza tym istnieją również ważne i od dawna doceniane potrzeby typu higieniczno- -zdrowotnego.

Niemowlę, przybierając znacznie na wadze, wykazuje dynamikę rozwoju somatycznego. Jego zapotrzebowanie na pokarm, zwłaszcza na materiał budulcowy, jest bardzo duże, proporcjonalnie tak wielkie, jakim nie będzie już nigdy. Najważniejsza jest tu podaż odpowiedniej ilości właściwego jakościowo białka, które zawiera pokarm matki. Pokarm ten zawiera także dostateczną ilość innych składników: soli mineralnych, witamin, węglowodanów, jest zawsze sterylnie czysty, świeży oraz posiada właściwą temperaturę. Duże znaczenie ma także bliski kontakt matki z dzieckiem, jej dotyk oraz to, że karmiąc mówi ona do dziecka

Oczywiście pokarm matki wystarcza jako jedyny tylko przez pewien ograniczony czas, gdyż już w pierwszych miesiącach życia dziecko stopniowo musi być dokarmiane. Właściwe żywienie jest sprawą ważną i na- leży zrobić wszystko, co można, by dziecko było żywione wg wskazań lekarza.

Higiena osobista dotyczy także zapobiegania zakażeniom. Profilaktyka w tym okresie zmierzać musi do zapobiegania tzw. chorobom z niedoboru. Jeżeli dziecko ma krzywicę lub niedokrwistość spowodowaną brakiem żelaza, o wiele łatwiej ulega zakażeniu i znacznie ciężej przechodzi wszystkie choroby.

Krzywicy zapobiegamy przez podawanie witaminy D lub takich pokarmów, które tę witaminę zawierają. Pewne znaczenie może tu mieć także działanie promieni słonecznych czy sztuczne promieniowanie ultrakrótkie (lampy -kwarcowe). Zarówno krzywica, jak i niedokrwistość są chorobami szczególnie często spotykanymi u niemowląt wcześniaków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>