Odporność psychiczna – kontynuacja

Odporność psychiczną dzieci i młodzieży kształtować może i powinna także szkoła. Należy przestrzec przed powszechnie spotykanym błędem: dziecko nadtroskliwie wychowywane, o przeświadczeniu (nierealistycznym), że jest niepowtarzalną wartością i posiada wyjątkowe prawa w społeczeństwie, trafia do szkoły, w której -napotyka trudności nie do pokonania, doznaje frustracji. Taka sytuacja rzadko prowadzi do hartowania psychicznego, a częściej do nerwic i załamań.

Dzieci szkolne, a zwłaszcza młodzież w okresie dojrzewania, odczuwają potrzebę przeżywania sytuacji trudnych, pokonywania zadań autentycznych, próbowania własnych sił. Młodzi chętnie podejmują działania, w których mogą sprawdzić się. Wychowawcy powinni stwarzać możliwości przeżywania takich sytuacji. Szczególnie organizacje młodzieżowe – jak harcerstwo – mogą organizować trudne wycieczki, obozy, na których uczestnicy nabierają odporności psychicznej. Jest to o tyle ważne, że odporność ta będzie człowiekowi zawsze potrzebna, niekiedy może zadecydować o sprawach najważniejszych (nawet o życiu, jeżeli już nie o poczuciu szczęścia). Należy pamiętać jednak, że należy ją wdrażać stopniowo, uwzględniając możliwości osobnicze wychowanka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>