Odporność nieswoista

Obserwacje wykazały, że są ludzie, którzy łatwo i często zapadają na przeróżne choroby, jak również ludzie, którzy chorują wyjątkowo rzadko i nawet ciężkie infekcje wywołują u nich chorobę na ogół krótkotrwałą i mającą przebieg łagodny. Zjawisko to dotyczy nie jednej, określonej infekcji, ale jest to odporność ogólna, zwana nieswoistą.

Mechanizm powstawania tej odporności jest bardzo złożony i poznano tylko niektóre czynniki wpływające na jej zanik lub podwyższenie. Jednak z punktu widzenia teoretycznego problem jest nadal otwarty i pod wieloma względami niejasny.

W surowicy krwi istnieją tzw. frakcje białkowe. Jedna z tych frakcji składa się z dużych cząstek białkowych zwanych globulinami. Dzieli się ona na kilka dalszych, a frakcja oznaczona literą gamma je.st odpowiedzialna za nieswoistą odporność ustroju. Istnieje zespół chorobowy polegający na niewytwarzaniu w dostatecznej ilości gamma-globulin, Osobnicy tym obarczeni bardzo często chorują, a przebieg chorób jest u nich ciężki. U dzieci hipo- lub agammaglobulinemia przejawia się przeważnie częstymi infekcjami głównie dróg oddechowych, często powikłanymi zapaleniami płuc. Podawanie w tych przypadkach gamma-globulin powoduje przejściowe i czasowe podniesienie odporności.

Na obniżenie odporności nieswoistej wpływa często wadliwe żywienie, a przede wszystkim niedobór białka w pożywieniu. Podobną rolę może odgrywać brak witamin, zwłaszcza A, grupy B oraz witaminy C. Krzywica, która jest wywołana niedoborem witaminy D, także na odporność wpływa niekorzystnie. Niemowlęta krzywicze zazwyczaj często i łatwo zapadają na infekcje górnych dróg oddechowych i na zapalenie płuc. Odporność ulega obniżeniu także w przypadku niedokrwistości, gdyż niedobór hemoglobiny to łatwiejsza zapadalność na najróżniejsze choroby infekcyjne, których przebieg jest szczególnie ciężki u niemowląt i małych dzieci.

Odporność nieswoista zależy od wychowania i pielęgnowania. Dzieci przegrzewane, nadmiernie chronione przed zimnem, izolowane od wpływu świeżego powietrza chorują często i ciężko. Obserwacja ta przyśpieszyła wypracowanie metod hartowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>