Odporność nieswoista – dalszy opis

Hartowanie polega na stopniowym przyzwyczajaniu ustroju do coraz niższej temperatury otoczenia. Klasyczne doświadczenie w tym zakresie przeprowadził lekarz rosyjskiego korpusu kadetów w carskiej Rosji Sar- kizow. Podzielił on kadetów na dwie grupy. Jedna była poddana systematycznemu hartowaniu za pomocą gimnastyki uprawianej prawie nago, na świeżym powietrzu nawet w czasie mroźnej zimy. Druga grupa ćwiczeń takich nie uprawiała. Okazało się, że różnica w zapadalności była bardzo znaczna – kadeci ćwiczący stawali się niezwykle odporni na infekcje.

Dzieci powinny być hartowane już w wieku przedszkolnym. Polega to na właściwym ubieraniu dziecka – raczej zbyt lekkim niż zbyt ciepłym, jak również na przyzwyczajaniu do spania przez cały rok przy otwartym oknie. Sam zabieg hartowania polega na nacieraniu całego ciała dwa razy dziennie ręcznikiem moczonym w wodzie o stale obniżanej ciepłocie. Należy dojść do sytuacji, w której dziecko znosić będzie bez przykrości nacieranie ciała i prysznic z zimnej wody. Do wody można dodawać sól kuchenną lub sól ciechocińską. Hartowanie za pomocą wyżej wspomnianych zabiegów wpływa również tonizująco na układ nerwowy i zmniejsza pobudliwość i nerwowość dzieci. Jest to jedna z pomocniczych metod leczenia i zapobiegania nerwicom.

Wiele rodziców w celu podniesienia odporności dzieci na własną rękę stosuje najrozmaitsze leki z antybiotykami włącznie. Należy podkreślić, że antybiotyki nie wpływają na podniesienie odporności, a w większych dawkach ją obniżają, gdyż zakłócają stan równowagi między drobno- ustrojami i człowiekiem, niszcząc florę bakterii nie tylko chorobotwórczych, ale także i saprofitów oraz bakterii mających korzystny wpływ na ustrój. Działając wybiórczo na pewne szczepy mikroustrojów, antybiotyki powodują rozwój flory bakteryjnej szczepów na nie odpornych, sprzyjają wreszcie rozwojowi zakażeń niebakteryjnych, przede wszystkim grzybicznych (pleśniawki itp.). Tak więc antybiotyki, które są wielką zdobyczą medycyny i ważnym narzędziem w walce z chorobami, stosowane w sposób nieumiejętny, lekkomyślny mogą więcej szkodzić niż pomagać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>