Odchylenie standardowe – kontynuacja

Istotą rzeczy, nawiązującą do omawianej w rozdz. 9 tezy o limitowanym ukierunkowaniu rozwoju, jest to, że prawidłowo rozwijające się dziecko powinno pozostawać w ramach kanału. Jedynie w okresie pokwitania i dorastania następuje zmiana kanału, która wynika z realizacji modeli rozwoju młodzieży wcześnie i późno dojrzewającej.

Rysunki 10 i 11 przedstawiają siatki wysokości i ciężaru ciała dla chłopców i dziewcząt miejskich, rysunki 12 i 13 – obwodu klatki piersiowej i pojemności życiowej płuc, rysunki 14 i 15 – tkanki tłuszczowej mierzonej na ramieniu oraz poniżej łopatki.

Wyniki pomiarów badanych dzieci nanosimy na siatki dla odpowiedniej płci i cechy. Dla każdego dziecka należy założyć oddzielną siatkę i nanosić na nią każde nowe badanie. Zależnie od położenia punktu reprezentującego badane dziecko uznamy je za prawidłowo rozwijające się (kanał N), lekko-przyspieszone (kanał LP) lub lekko opóźnione (kanał LO) w rozwoju. Jeżeli z wiekiem dziecko postępuje tym kanałem, nie mamy powodu, by na podstawie wielkości danej cechy kwestionować stan biologiczny dziecka. Jeżeli jednak dziecko znajdzie się w kanale opóźnionych w rozwoju (O) lub w pewnym stopniu przyspieszonych w rozwoju (P), lub też wyjdzie poza granice kanałów (poniżej kanału O albo powyżej P), kwalifikuje się go do szczegółowych badań lekarskich w celu stwierdzenia przyczyn domniemanego na tej podstawie zaburzenia rozwoju. To samo ma miejsce w razie częstego „wędrowania” dziecka po kanałach.

W siatkach centylowych ma zastosowanie także zasada należnego ciężaru, obwodu klatki piersiowej czy pojemności życiowej płuc, omówiona na str. 481. Można więc stosować wzór (podajemy go dla ciężaru ciała względem wysokości, lecz można w nim podstawiać inne cechy zamiast ciężaru): poziom centylowy ciężaru ciała poziom centylowy wysokości ciała

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>