Ocena stopnia otyłości

Otyłość staje się obecnie jednym z niekorzystnych przejawów nie racjonalnego żywienia i nadmiernego spożycia węglowodanów oraz tłuszczów, jak również siedzącego trybu życia. Ocena jej jest więc sprawą istotną już w okresie szkolnym, aby dostatecznie wcześnie uchwycić jej przyczyny (mogą nimi być także zaburzenia hormonalne) i przeciwdziałać jej. Nadmierne obciążenie organizmu tkanką tłuszczową powoduje przeciążenie pracy narządów wewnętrznych, a w wieku starszym wiąże się z wieloma groźnymi dla życia chorobami (miażdżyca itp.).

Wyrazem otyłości jest nagromadzenie nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej. Grubość tkanki tłuszczowej jest jednak związana z ogólną masą ciała, stąd proste jej oszacowanie z omówionych poprzednio siatek centylowych nie jest wystarczające. Otyłość bowiem należy traktować jako nadmiar tkanki tłuszczowej w stosunku do posiadanego ciężaru ciała. Ilość tkanki tłuszczowej w organizmie można ocenić specjalnymi metodami przez pomiar grubości tkanki tłuszczowej w 10 miejscach ciała, co podają podręczniki metod kontroli rozwoju dziecka.

Poniżej przedstawimy metodę prostą, lecz skuteczną. Polega ona na porównaniu, omawianym już poprzednio przy opisywaniu metody siatek centylowych, pozycji centylowych różnych cech (tam porównywano kanały rozwoju).

Pozycję centylową odczytaną z siatki właściwej dla tkanki tłuszczowej (rys. 14 i 15) porównujemy z pozycją centylową, jaką zajmuje badane dziecko na siatce ciężaru ciała (rys. 10 i 11). Pozycja centylową tkanki tłuszczowej przekraczająca pozycję ciężaru świadczy o nadmiernym rozwoju tej tkanki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>