Ocena siły mięśniowej

Pomiar siły mięśniowej ręki przedstawia rys. 26. Dziecko ujmuje ręką dynamometr skalą do środka. Kończyna jest wyprostowana w łokciu i skierowana skośnie w bok tułowia. Jednym silnym uciskiem dziecko pokonuje opór dynamometru. Odczytujemy wynik z dokładnością do 1 kg, a wskazówkę dynamometru sprowadzamy z powrotem do pozycji zerowej. Pomiaru dokonujemy dla ręki prawej i lewej, powtarzając 3-5-krotnie i notując wynik największy. Wynik dla ręki lewej i prawej sumujemy.

Siłę mięśniową dynamiczną badamy poprzez rejestrację czasu zwisu na drążku na ugiętych ramionach. Drążek powinien być zamieszczony na takiej wysokości, aby badany mógł go dosięgnąć. Badany chwyta go tak, aby dłonie były zwrócone ku jego twarzy i podciąga się, aż broda znajdzie się ponad drążkiem (rys. 29). W tej pozycji rozpoczynamy mierzyć czas – przerywamy, gdy badany opadnie w dół. Wynik porównujemy z normami zamieszczanymi w postaci siatek centyiowych odrębnych dla chłopców (rys. 30) i dla dziewcząt (rys. 31). Im dłuższy jest czas utrzymania się w zwisie na ugiętych ramionach, tym lepszy wynik, który notujemy z dokładnością do dziesiętnych sekundy za pomocą stopera.

Silę eksplozyumą kończyn górnych mierzymy na podstawie odległości rzutu piłką palantową o ciężarze 80 g. Badany wykonuje rzut jedną dowolną ręką, na terenie równym i płaskim, z miejsca, nie przekraczając linii rzutów. Notujemy wynik najdłuższy z 3 rzutów z dokładnością do 1 cm. Odległość mierzymy taśmą mierniczą. Siatki centylowe dla chłopców (rys. 32) i dziewcząt (rys. 33) umożliwiają ocenę wyniku.

Siłą eksplozyumą kończyn dolnych mierzymy tzw. wyskokiem do- Siężnym Sargenta. Na ścianie umieszczamy skalę centymetrową podającą wysokość, badany staje do niej bokiem (praworęczni – prawym),czyn górnych przykuca i wykonuje wyskok, starając się wyrzuconą w górę ręką jak najwyżej dotknąć skali (rys. 34). Odnotowujemy wysokość, do której może dosięgnąć badany stojąc na obu nogach, a następnie doskoczyć. Różnica między tymi wysokościami stanowi przewyższenie, które jest miarą skoczności ocenianej jako siła eksplozywna kończyn dolnych wg. siatki centylowej dla chłopców (rys. 35) i dla dziewcząt (rys. 36).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>