Ocena innych aspektów motoryczności

Z ważnych aspektów wspomnieć należy ocenę wydolności mierzonej maksymalnym zużyciem tlenu. Jest to metoda bardziej złożona, której opis znaleźć/ można w podręcznikach fizjologii wysiłków fizycznych oraz kontroli rozwoju dzieci.

Szybkość ocenia się w dwóch wersjach: szybkość reakcji i szybkość ruchu. Odpowiednie testy i normy można znaleźć w podręcznikach metod kontroli rozwoju dziecka. Koordynację ruchów oraz ich dokładność ocenia się za pomocą kilku testów, także opisanych w podręcznikach kontroli rozwoju (N. Wolań- ski: Metody kontroli i normy rozwoju dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa 1975. – N. Wolański i J. Parizkowa: Sprawność fizyczna a rozwój człowieka, Sport i Turystyka, Warszawa 1976).

Poprzednio wyjaśniono już różnicę między wiekiem chronologicznym (kalendarzowym) i a rozwojowym (fizjologicznym). Istota rzeczy polega 'na różnym tempie rozwoju, uwarunkowanym genetycznie. Na podstawie tej różnicy można mierzyć odchylenia wywołane wpływami środowiska zewnętrznego. Wiek rozwojowy można mierzyć za pośrednictwem każdej cechy ulegającej zmianom wraz z wiekiem. Można by więc wyróżnić „wiek wzrostowy”, „motoryczny”, „dojrzałości biochemicznej” czy immunologicznej, „dojrzałości społecznej” itd. Użytkową wartość ma jednak ustalanie wieku rozwojowego genetycznie uwarunkowanego 1 ocena w stosunku do niego odchylenia innych cech wywołanych czynnikami środowiskowymi. W tym celu wiek rozwojowy należy oceniać na podstawie cech jak najmniej wrażliwych na czynniki środowiska, natomiast odchylenia – na podstawie cech szczególnie wrażliwych na te wpływy. Do1 cech bardziej opornych należy m.in. rozwój kośćca i zębów, a zwłaszcza kolejność pojawiania się poszczególnych ich elementów, W związku z tym ustala się „wiek kostny” (zwany inaczej szkieletowym) oraz „wiek zębowy7”. Ponieważ metody te można stosować tylko do pewnych klas wieku, wówczas gdy następują uchwytne zmiany, dodatkowo stosowana jest ocena „wieku sylwetki” oraz dla okresu pokwitania „wieku cech płciowych”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>