Obniżenie zdolności do pracy

Obok czynników związanych bezpośrednio z pracą na szybkość występowania zmęczenia mogą mieć wpływ: stosunek do wykonywanej pracy oraz sytuacja rodzinna, sprawy natury osobistej itp,

Do typowych oznak pojawiającego się zmęczenia zalicza się zmniejszenie szybkości i wrażliwości reagowania na bodźce, gorszą koordynację nerwowo-mięśniową (spadek precyzji ruchów, zwolnienie tempa pracy, ociężałość), zmniejszenie zdolności koncentracji uwagi. Zmęczenie objawia się także osłabieniem odruchów warunkowych poprzednio nabytych, brakiem zdolności do nabycia nowych nawyków, czego wyrazem są zaburzenia rytmu pracy, występowanie czynności zbędnych przy .wykonaniu danego zadania itd.

Obniżenie zdolności do pracy można rozpatrywać w kilku aspektach. Pc pierwsze, może obniżyć się zdolność do pracy w sensie ilościowym, co odzwierciedla się w mniejszej szybkości pracy wykonanej w jednostceszy niż wypoczynek bierny (rys. 19.6, 19.7). Specjalną formą wypoczynku czynnego jest wychowanie fizyczne.

Wypoczynek bierny oznacza bezczynność, najczęściej np, wygodne siedzenie czy leżenie. Tego rodzaju wypoczynek jest również konieczny, ale głównie po wytężonym wysiłku i stosuje się go przez krótki czas. Z tej formy wypoczynku chętnie korzystają dzieci w młodszym wieku, dla których nawet codzienne zajęcia mogą być dużym wysiłkiem.

Podstawowym i naturalnym wypoczynkiem biernym jest sen. Duże znaczenie ma on przede wszystkim dla układu nerwowego. W czasie snu wypoczynek bierny (wg Michajłowej) w układzie nerwowym zachodzą procesy odnowy, warunkujące jego dużą aktywność w czasie codziennych zająć (rys. 19.8).

Istota snu z fizjologicznego punktu widzenia polega na rozprzestrzenianiu się w mózgu stanu rozlanego hamowania. Im ten proces jest silniejszy i rozleglejszy, tym głębszy jest sen. długości snu nocnego. 1 – sen o normalnej długości, 2 – niedobór snu ok. 1,5 go- dziny, 3 – niedobór snu ok. 2,5 godziny (wg Antropowej)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>