Nerwice a rozwój fizyczny i psychiczny

Brak jest bezpośrednich dowodów, by nerwica wpływała niekorzystnie na rozwój somatyczny. Oczywiście, ostra nerwica (o dużym nasileniu), jeżeli wiąże się np. z zaburzeniami odżywiania (brakiem łaknienia) czy bezsennością, może prowadzić do zaburzeń somatycznych. Także niektóre przypadki nerwic niekiedy przechodzą jakby w kolejny etap – w choroby psychosomatyczne – chorobę wrzodową, wieńcową itp., o czym już wspomniano. Znany jest wpływ nerwicy na stan układu hormonalnego, w tym najlepiej poznane są wpływy stresów psychicznych na cykl miesiączkowy kobiety, funkcję tarczycy itp.

W medycynie znane są przypadki chorób, których związek z psychiką i zaburzeniami typu nerwicowego jest niewątpliwy. Należy do nich np. jadłowstręt (anorexia nervosa), polegający na odmawianiu przyjmowania posiłków aż do krańcowego wyniszczenia. Zaburzenie to występuje prawie wyłącznie u dziewcząt w okresie pokwitania i w tym wieku ma niewątpliwie tło psychiczne. Choroby alergiczne, jak astma oskrzelowa, mają także niekiedy wyraźny związek ze stanem psychicznym.

Wzajemny związek rozwoju psychicznego i nerwicy jest przedmiotem wielu dociekań, a nawet spekulacji teoretycznych. Wiadomo, że na nerwice cierpią raczej osobnicy o wysokim poziomie rozwoju intelektualnego, charakteryzujący się dużą wrażliwością emocjonalną. Trudno dopatrzeć się nerwicy u osobników upośledzonych psychicznie. Czy jednak prawdą jest, że nerwica (jako wyraz wzmożonej, ponadprzeciętnej wrażliwości psychicznej) jest warunkiem twórczej działalności, twórczości artystycznej itp. – tego nie udowodniono. Byłoby to zresztą twierdzenie ryzykowne o tyle, że na pewno nie każdy nerwicowiec jest zdolny do działania twórczego, a każdy cierpi. Jeżeli miałaby istnieć ścisła zależność między nerwicą a twórczością, można by uznać nerwicę za zjawisko pozytywne, a więc nie leczyć jej i nie zapobiegać, bowiem przez takie działanie zmniejszalibyśmy szansę na rozwój jednostek twórczych. Przyjmując za pewnik, że przynajmniej niektórzy twórcy byli ludźmi znerwicowanymi i cierpienie legło u podstaw ich twórczości — nie możemy chyba cierpienia wynikającego z nerwicy a priori akceptować. Choć nerwice stały się prawie powszechne, musimy im zapobiegać i leczyć je.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>