Nerwica przewodu pokarmowego

Nerwica ta jest szczególnie częsta wśród młodych dziewcząt w okresie dojrzewania i rozpoznanie jej nie powinno powodować zaniechania uprawiania sportu, a tym bardziej uczęszczania na lekcje wf – przeciwnie, dużo ćwiczeń i wysiłków skutecznie pomaga w przezwyciężeniu dolegliwości.

Często spotykana jest również nerwica przewodu pokarmowego. W tych przypadkach stwierdza się bóle brzucha, skłonności do wymiotów, nietolerancję niektórych pokarmów. Występują także niekiedy zaburzenia oddawania stolca – biegunki czy zaparcia. Badanie przedmiotowe, jak i badania dodatkowe nie wykazują żadnych uchwytnych przyczyn takich dolegliwości.

Postacią nerwicy narządowej jest nierzadko spotykana psychogenna impotencja występująca u mężczyzn. Ta dotkliwa dolegliwość przejawia się zaburzeniami wzwodu, przedwczesnym wytryskiem lub w ogóle zaburzeniami uniemożliwiającymi odbywanie stosunków płciowych. Powstają urazy psychiczne spowodowane niepowodzeniami we współżyciu seksualnym, które prowadzą do pogłębiania się procesu nerwicowego. Leczenie takicji ludzi jest trudne i niekiedy długotrwałe. Rozpoznanie nerwicowego tła dolegliwości jest niekiedy trudne i wymaga dużego doświadczenia ze strony lekarza.

Wiadomo, że niektóre nerwice narządowe mogą prowadzić w konsekwencji do zaburzeń somatycznych i niekiedy nawet ciężkich chorób. Znany jest związek nerwicy z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, jak też chorobą wieńcową i jej drastyczną formą – zawałem mięśnia sercowego. Najczęściej nerwica jest stadium wstępnym choroby, przy czym pa- tomechanizm tego związku nie jest do końca wyjaśniony.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>