Nerwica natręctw i nerwica lękowa

U młodzieży szkolnej i u dorosłych częściej mamy do czynienia z pojedynczymi objawami, a przebieg jest bardziej stały. Oto niektóre bardziej popularne postacie nerwic, stanowiące jakby rodzaj „jednostek”.

Neurastenia – charakteryzuje się pewną wiotkością, poczuciem znużenia, zmęczenia, niemożnością podejmowania wysiłków przy braku obiektywnego uzasadnienia takiego stanu.

Psychastenia – stan, w którym dominuje poczucie zagrożenia, niepewności, lęk przed ośmieszeniem, odrzuceniem, brakiem akceptacji. Psychastenikowi wydaje się ponadto, że nie przedstawia sobą wartości.

Hipochondria – nieuzasadniony lęk przed chorobą, ustawiczne wyobrażenie, że jest się chorym, że wkrótce się umrze itp. Hipochondryk przywiązuje nadmierną wagę do swych ew. rzeczywistych dolegliwości, błahe objawy urastają u niego do miary dramatu. Chętnie się leczy i nawet niekiedy poddaje się bolesnym, dotkliwym zabiegom.

Nerwica natręctw – polega na odczuwaniu trudnych do opanowania i oddalenia wyobrażeń i skojarzeń. Natręctwa te męczą, niepokoją, aż urastają do tak znacznego problemu, że nie pozwalają na spokojną pracę czy naukę.

Nerwica lękowa – leży przypuszczalnie u podłoża wszystkich nerwic. W tym przypadku mamy do czynienia z fobią – lękiem bezsensownym. Może to dotyczyć lęku przed piorunem, przed zakażeniem, upadkiem, wypadkiem samochodowym, pożarem, utratą osoby bliskiej itp. Wszystkie te niebezpieczeństwa istnieją w rzeczywistości, natomiast nerwicowość tego lęku polega na „randze”, na wyolbrzymionej realności zagrożenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>