Młodzież w szkole

Młodzi ludzie chcą działać efektywnie z sensem i dążyć do określonego celu. Pragną prawie natychmiast wchodzić w życie dorosłych, podejmować zadania, które potwierdzą ich dorosłość i pozwolą na próbę siebie samego, nawet jeżeli są ponad ich siły. Młodzi ludzie – jak nigdy potem – są krytyczni, spostrzegawczy i bezkompromisowi. Pragną przekształcać otaczający świat już dziś, doraźnie. Nie mają doświadczenia, popełniają więc błędy i na nich się uczą. U młodych wreszcie brak poczucia szacunku dla starszych, wynikającego chociażby z samego faktu starszeństwa. Dorośli, władza, przełożeni są dla nich autorytetem tylko wtedy, kiedy reprezentują autentyczne wartości. I tak można cenić nauczyciela matematyki za fakt, że jest dobrym matematykiem i dobrze uczy, nie znaczy to jednak, że będzie on pod każdym względem godnym naśladowania wzorcem osobowym dla młodych.

System wychowania i edukacji młodzieży zakłada, że podstawowym obowiązkiem jest nauka szkolna. Młodzież powinna w szkole przygotowywać się do życia, dotyczy to także wyższych uczelni, przy czym system działania szkoły praktycznie nie uwzględnia większości potrzeb młodzieży, o których wspomnieliśmy powyżej. Powstaje więc sytuacja bez wyjścia i brak jest innego sposobu uniezależnienia się, osiągnięcia dojrzałości społecznej. Dla niektórych osób sama świadomość może być wystarczającym bodźcem, dla innych jednak jest to za mało. System wychowania uznaje sukces szkolny jako jedyne i podstawowe kryterium wartościowania młodzieży, zaś ocena sukcesu opiera się niestety prawie wyłącznie na osiągnięciach dydaktycznych. Dobrze byłoby, gdyby przy tym zwracano więcej uwagi na cechy kształtującego się charakteru.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>