Leczenie nerwicy

Leczenie nerwicy zawsze – jeżeli nie ogranicza się tylko do zapisywania środków farmakologicznych – jest trudne, pracochłonne i długotrwałe. Ogromną rolę w procesie tym mogą odegrać wychowawcy i nauczyciele. Niestety, jak dotąd znacznie częściej są oni „współtwórcami” nerwic uczniów.

Wychowawca nauczyciel powinien dobrze znać swoich podopiecznych i byłoby ideałem, jeśli by mieli oni do niego tyle zaufania, by ujawniać mu swoje problemy. Taka sytuacja jest bardziej prawdopodobna wśród uczniów młodszych klas. Nauczyciel może organizować środowisko rówieśnicze, może stwarzać dodatkową szansę sukcesu (nawet sztucznie, niejako „na wyrost”) uczniom znerwicowanym, którzy ponoszą same klęski. Ten prosty zabieg jest w szkole prawie nie spotykany. Działa się raczej metodą „kija” niż „marchewki” z przypowiastki o osiołku. Poczucie akceptacji ze strony nauczyciela także często jest nie bez znaczenia, gdyż dla większości uczniów nadal jest on osobą znaczącą.

W wielu przypadkach nerwic młodzieży szkolnej istnieje konieczność zmiany środowiska, izolacji od nerwicujących wpływów rodziny, otoczenia. W tym zakresie napotykamy trudności – brak jest dostatecznie rozbudowanej sieci internatów zwykłych, a także terapeutycznych czy sanatoriów dla młodzieży. Wielu pacjentów po prostu trudno leczyć w razie ostrych i drastycznych konfliktów rodzinnych, czy wprost kompletnego braku jakiegokolwiek oddziaływania wychowawczego ze strony jrodziny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>