Leczenie nerwic jest złożone i trudne

Najważniejsze i najskuteczniejsze jest leczenie przyczynowe, nie zawsze jednak łatwo jest dojść, co jest przyczyną nerwicy. Działanie takie musi mieć niekiedy charakter zbliżony do psychoanalizy i wymaga długich rozmów z pacjentem. Często zgodnie z poglądami Freuda przyczyna nie jest uświadomiona lub spychana do podświadomości. Innym razem pacjent broni się przed wyjawieniem istoty swych trudności, jeżeli np. jakieś jego nie zaspokojone dążenia wydają mu się zdrożne czy wprost nieprzyzwoite. Tak jest często z młodymi chłopcami, którzy mają kłopoty z realizacją popędu seksualnego. Czasem nerwica jest wynikiem błędu wychowawczego, a źródłem frustracji może być wstyd i lęk przed skutkami np. uprawiania onanizmu. Taka sytuacja jest wynikiem błędnego uświadomienia i przesądów pokutujących jeszcze w pewnych warstwach społeczeństwa.

Docierając do przyczyn, uwarunkowania nerwicy, zwłaszcza u młodych mężczyzn, należy dokładnie przeanalizować problemy życia erotycznego, a zdawkowe wypowiedzi, że „wszystko jest w porządku”, należy raczej uznać za próbę odwracania uwagi, niechęć podejmowania głębszej analizy sytuacji. Nie należy oczekiwać, by u chłopaka kilkunastoletniego rzeczywiście wszystko było „w porządku”, bo to z kolei świadczyłoby o braku popędu płciowego, a więc tym bardziej o nieprawidłowości rozwoju.

Nerwica może również wynikać z kłopotów rodzinnych, lęku przed rozpadem rodziny, z konfliktów między rodzicami itp. Takie nerwice są trudne do leczenia przyczynowego, gdyż rodzice w trakcie rozwodu najczęściej nie zmieniają swej decyzji z powodu nerwicy dziecka. Pozostaje wtedy metoda racjonalizacji problemu, psychoterapii, która zmierzać ma do zaakceptowania nieuniknionej sytuacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>