Kwestie związane z dojrzewaniem

Dojrzewanie to szczególny okres rozwoju, w którym dziecko osiąga dojrzałość fizyczną. W polskim piśmienictwie stosowany jest także termin „pokwitanie”, a spotykane w piśmiennictwie psychologicznym określenie „dorastanie” obejmuje okres dłuższy, Jeżeli mówiąc o dojrzewaniu dodaje się przymiotnik „płciowe”, zwraca się szczególną uwagę na rolę rozwoju narządów rozrodczych w tym okresie, co prowadzi do osiągnięcia dojrzałości do wydania potomstwa.

Należy rozróżnić dojrzewanie fizyczne (zakończenie procesu wzrastania, zróżnicowania tkanek i układów, kształtowania sylwetki itp.), dojrzewanie biologiczne (dojrzałość narządów płciowych, zdolność do reprodukcji), psychiczne (poczucie odpowiedzialności, rozwój osobowości itp.) oraz dojrzewanie społeczne (zakończenie procesu przygotowania do zawodu, niezależność materialna).

Wszystkie te komponenty dojrzałości osiągają młodzi ludzie w różnym wieku, a zróżnicowanie w czasie procesu dojrzewania jest wynikiem warunków życia we współczesnej cywilizacji. Tendencja rozwojo- wa wskazuje, że proces ten nie tylko nie ulega zanikowi, ale w miarę rozwoju cywilizacji nasila się. Jest to jeden z trudnych problemów związanych z procesem dojrzewania.

Zróżnicowanie wieku dojrzewania omówiono w poprzednim rozdziale. Różnice w granicach 5 lat od przeciętnego wieku dojrzewania nie stanowią o patologii. Dojrzewanie jest okresem w życiu dziecka, kiedy wiek chronologiczny traci wartość jako kryterium oceny rozwoju.

W okresie tym znajduje szczególnie jaskrawy wyraz akceleracja rozwoju. Badania oparte na określeniu przeciętnego wieku pierwszego miesiączkowania wykazują, że z pokolenia na pokolenie wiek ten przesuwa się na coraz wcześniejszy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>