Kwestie związane z dojrzewaniem cz. II

Jak wspomniano poprzednio, do czynników, które determinują czas i przebieg dojrzewania, należą m.in. czynnik genetyczny oraz regulacja neurohormonalna. W procesie dojrzewania udział biorą prawie (wszystkie gruczoły hormonalne, lecz rolę wiodącą grają hormony podwzgórza (hypotalamus), przysadki, tarczycy, kory nadnerczy oraz gonad (gru czoły płciowe). Istnieją podstawy do przyjęcia poglądu, że także grasica i być może szyszynka uczestniczą w regulacji dojrzewania.

Pierwotnym bodźcem uruchamiającym przemiany okresu dojrzewa-, nia jest zwiększona aktywność tylnych jąder podwzgórza, które w dzieciństwie działają hamująco na dojrzewanie. Być może więc początek dojrzewania zawdzięczamy zmianie funkcji tych ośrodków i grają tu rolę pewne uwarunkowania genetyczne.

Dojrzewanie fizyczne polega na przyspieszeniu tempa rozwoju, nosi to nazwę skoku pokwitaniowego (p. str. 289-292). Cechy płciowe dzielimy na pierwszorzędne (gruczoły płciowe), drugorzędne (układ rozrodczy) oraz trzeciorzędne (cechy fizyczne odróżniające mężczyzn od kobiet).

Pierwszorzędne cechy płciowe – czyli gonady, do okresu dojrzewania prawie nie rozwijają się. Genitalia chłopca noworodka prawie nie różnią się wymiarami od genitalii dwunastolatka przed dojrzewaniem, stają się więc relatywnie coraz mniejsze (w stosunku do całego ciała). W okresie dojrzewania następuje gwałtowny rozwój zarówno gonad, jak i narządów płciowych.

Nie można dokładnie powiedzieć, kiedy młody człowiek staje się zdolny do reprodukcji. Wiadomo, że dziewczęta zazwyczaj przez ok. 3 lata po pojawieniu się miesiączkowania nie są zdolne do zapłodnienia, gdyż ich cykle miesięczne nie prowadzą do produkcji dojrzałych jaj. Do rzadkości należą przypadki, że ciąża następuje bardzo wcześnie po rozpoczęciu miesiączkowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>