Kryzys współczesnej rodziny jako instytucji wychowawczej

Obecna szkoła przygotowuje do życia pod względem rozwoju intelektualnego i wpaja pewne zasady usystematyzowanej wiedzy, jednak trzeba powiedzieć wyraźnie, że jest instytucją nie odpowiadającą potrzebom psychicznym młodzieży. Rzecz jest o tyle ważna, że czas nauki przedłuża się i zależność od szkoły trwa coraz dłużej. Jest to zjawisko nowe, stosunkowo młode, narastające jednak wyraźnie z roku na rok.

Tak więc jeżeli analizujemy przyczyny nieprzystosowania, to jako pierwszą przyczynę należy wskazać wadliwą strukturę wychowania, uniemożliwiającą szybkie osiągnięcie dojrzałości społecznej, przy czym nie wolno zapominać, że zjawisko akceleracji drastycznie problem ten pogłębia.

Druga przyczyna' tkwi w kryzysie współczesnej rodziny jako instytucji wychowawczej. Badania i obserwacje kliniczne wykazują, że nieprzystosowani społecznie pochodzą często z rodzin niezbyt dobrze funkcjonujących. Wielu pacjentów pochodzi z rodzin rozbitych, żyjących w zlej atmosferze, lub z rodzin tak zajętych swoimi sprawami, że obowiązki względem dzieci są dla nich obce. Często rodziny nawet, pozornie dobre wykazują deficyt w układach uczuciowych – dzieci czują się tam dobrze alimentowane, nie czują jednak ciepła.

Znaczny procent młodzieży nieprzystosowanej to osobnicy z mniej. szym lub większym stopniem zmian organicznych w centralnym układzie nerwowym. Często bywa tak, że noworodki z urazami porodowymi, niemowlęta, które uległy ciężkim chorobom zakaźnym, czy takie, które przebyły stany drgawkowe itp., dzięki postępowi -medycyny przeżywają i dochodzą do wieku szkolnego. Dzieci te w dobrych warunkach rodzinnych mogą rozwijać się zupełnie prawidłowo, natomiast w złych warunkach mogą wykazywać cechy charakteru utrudniające im współżycie w społeczeństwie. Problemy i trudności wychowawcze narastają, gdy tacy młodzi są w okresie dojrzewania. Mogą mieć wtedy wielkie trudności w przystosowaniu, mogą łatwo wchodzić w konflikty ze społeczeństwem, a także i z prawem. Jest to trzecia przyczyna nieprzystosowania społecznego młodzieży.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>