Klasyfikacja i podział na formy kliniczne cz. II

Cechy stwierdzone w grupie osobników o postawach agresywnych są na ogół diametralnie przeciwne. Jeżeli klasycznym przykładem postawy wyłączeniowej jest hippis-toksykoman, to klasycznym przykładem postawy agresywnej jest „gitowiec”. Młodzi ludzie pochodzą w tym wypadku ze środowisk zaniedbanych, o niskim poziomie kultury i niskim standardzie życia. Somatycznie przeważnie dobrze zbudowani, o silnym rozwoju muskulatury, sprawni fizycznie i wytrzymali zarówno na wysiłki, jak i ból. Mają ogromną potrzebę aktywności – lubią sport, szczególnie pewne jego dyscypliny, jak: zapasy, boks, kolarstwo, dżwi- ganię ciężarów. Poziom intelektualny niski – iloraz inteligencji poniżej normy, rzadko powyżej. Zainteresowania intelektualne i kulturalne prawie żadne. Uzdolnienia artystyczne, jeżeli w ogóle są, to o specyficznym charakterze (pewne typy piosenek więziennych, ballady przedmieścia, niekiedy kowbojskie). Młodzież ta wykazuje bardzo silny popęd płciowy, duże nasilenie potrzeby rozładowania napięcia. Aktywność seksualna bardzo duża, cechująca się przy tym niewybrednością – może być to onanizm, kontakty heteroseksualne równie dobrze jak i homoseksualne, niekiedy prostytucja.

Pierwszym etapem rozwoju nieprzystosowania społecznego jest indywidualny konflikt ze szkołą, który zazwyczaj przeradza się także w konflikt z rodziną. W konsekwencji następuje odrzucenie, poczucie izolacji społecznej oraz brak poczucia bezpieczeństwa.

Powody są w obu postaciach różne, w formie wyłączeniowej jest to najczęściej próg szkoły średniej. Dotąd dobry lub bardzo dobry uczeń zaczyna mieć trudności w szkole, które zresztą wynikają bardziej z jego postawy niż z braku zdolności. Otrzymuje oceny niedostateczne, bowiem jego ogólne wiadomości, jego zainteresowania me znajdują akceptacji nauczycieli (którzy zresztą o nich na ogół nie wiedzą). Rodzi sią poczucie klęski, niesprawiedliwości. Nakładają się na to niekiedy trudności w adaptacji do nowego środowiska rówieśniczego. Jednym z częstszych zjawisk na tym etapie jest klasyczna fobia szkolna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>