Higiena psychiczna

W początku bieżącego stulecia wzrost zaniepokojenia stanem zdrowia psychicznego i opieką zdrowotną nad ludźmi psychicznie chorymi zrodził i rozwijał ruch społeczny określany jako higiena psychiczna. Powstawały organizacje skupiające lekarzy, pedagogów, psychologów i działaczy społecznych, tworzono placówki naukowo-badawcze. Podjęto wiele prac mających na celu wyjaśnienie przyczyn zaburzeń psychicznych u ludzi oraz opracowano założenia działania profilaktycznego i terapeutycznego.

Higiena psychiczna określa, jakie warunki powinien mieć człowiek żyjący we współczesnej cywilizacji, by zachował dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne, i powinno to być przedmiotem zainteresowania tych, którzy kształtują środowisko życia ludzkiego.

Dotyczy to zarówno urbanistów, planistów, organizatorów życia społecznego, jak pracodawców, wszelkiego rodzaju menagerów, budowniczych zakładów przemysłowych, majstrów, funkcjonariuszy służby porządkowej itp. Nie bez znaczenia jest tu także problem wypoczynku. Dla zachowania zdrowia psychicznego bardzo ważne jest zachowanie właściwej proporcji między pracą i wypoczynkiem. By człowiek umiał wypoczywać, trzeba zarówno warunków (np. tereny rekreacyjne, zaopatrzenie hobbystów, tereny i wyposażenie sportowe itp.), jak i nawyków i rozbudzonych potrzeb. W tym zakresie szczególnie wiele do zdziałania mają wychowawcy, ucząc młodzież nie tylko pracy, ale i właściwego wypoczywania. .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>