Grypa i różyczka

Grypa. Jest to choroba wywoływana różnymi typami wirusa o dużej zakażności, mająca postać epidemii pojawiających się co pewien czas i dających znaczną zapadalność. Upamiętniła się zwłaszcza epidemia grypy tzw. hiszpanki po pierwszej wojnie światowej, która spowodowała większą liczbę zgonów niż działania wojenne pierwszej wojny światowej. Na, grypę zapadają nie tylko ludzie starzy, ale także młodzi i w pełni sił. Choroba ta jest trudna do rozpoznania, gdyż w jej przebiegu pojawiają się objawy nieswoiste – ból głowy, podwyższona ciepłota, nieżyt nosa, kaszel, niekiedy także krwawienie z nosa, i rozpoznanie można postawić tylko na podstawie badań laboratoryjnych. W okresie epidemii chorobę tę ustala się z dużym prawdopodobieństwem tylko na podstawie objawów ogólnych.

Grypa daje niekiedy ciężkie powikłania, jak: zapalenie płuc, uszu, rzadziej zmiany zapalne układu nerwowego. Groźba polega przede wszystkim na masowości zachorowań – epidemie dezorganizują życie społeczne, zaburzają produkcję, paraliżują funkcje instytucji państwowych itp. Nie będąc chorobą zasadniczo groźną, grypa powoduje duże straty społeczne.

Próby wprowadzenia szczepień ochronnych są ciągle na etapie badań. Odporność po przebytej grypie dotyczy tylko określonego typu wirusa (jednego z wielu) oraz trwa zaledwie kilka tygodni.

Różyczka. Jest to choroba wirusowa o łagodnym przebiegu. Przy nieznacznych objawach ogólnych występuje na ciele wysypka oraz powiększenie węzłów chłonnych, zwłaszcza na karku i szyi.

Niebezpieczeństwo polega na tym, że w przebiegu ciąży kobiety różyczka może-powodować wady rozwojowe płodu (jest o tym mowa w rozdz. 14 str, 336). Przebycie tej choroby pozostawia trwałą odporność, jest więc korzystne, jeżeli dziewczęta na różyczkę chorują w okresie dziecięcym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>