Fobia szkolna

Zjawisko fobii szkolnej rozaptruje się zazwyczaj w powiązaniu z nerwicami. Jest to bardzo często pierwszy etap rozwoju wyłączeniowej formy nieprzystosowania, polega on na odczuwaniu lęku przed zajęciami szkolnymi, na niechęci do uczestniczenia w nich. Uczeń zrażony niepowodzeniami i trudnościami mimo obietnic poprawy do szkoły nie chodzi. Jest w depresyjnym stanie, poczuwa się do winy i ma świadomość. bezsensu swojej sytuacji. Częstym tłumaczeniem, wybiegiem takich uczniów jest konflikt z jakimś nauczycielem, rzadziej z kolegą. Doświadczenie uczy, że zmiana nauczyciela czy klasy nie zawsze daje pozytywne rezultaty. Bardzo często uczeń z fobią szkolną, szukając jakiegoś usprawiedliwienia, „ucieka w chorobę”, skarżąc się na dolegliwości, niekiedy nawet rzeczywiście gorączkuje przed wyjściem do szkoły. Jeżeli przyczyną fobii jest rzeczywiście określony nauczyciel, uczeń, zupełnie zdrów i pogodny, choruje w przeddzień lekcji z tym właśnie nauczycielem.

Pokonanie fobii szkolnej jest trudne i często niezbędna staje się zmiana środowiska. Jednak istotą sprawy jest niska odporność psychiczna – trudności mogą pojawić się w każdej szkole, każdej klasie, gdyż bardzo ważne dla wrażliwych uczniów jest oddziaływanie środowiska. Włączenie ucznia do grupy rówieśników, np. do dobrego zastępu harcerskiego na terenie szkoły, nie jest łatwe. Jeżeli taki zabieg uda się, uczeń zaczyna czuć oparcie w grupie, wciąga się w jej działalność, przełamując swą nieśmiałość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>