Efekt nizszo wysokość ciała w populacji cz. II

Jeszcze w niezbyt odległej przeszłości dużą rolę w selekcji odgrywały zgony z powodu niezgodności grup krwi, zwłaszcza czynnika Rh, wykrytego najpierw u małp Rhesus. Występuje on u ok. 85% ludzi, podczas gdy 15% osób nie posiada go. Wprowadzenie do krwiobiegu osoby nie mającej czynnika Rh (Rh-) krwi o cechach Rh (Rh+) powoduje powstanie przeciwciał niszczących krwinki Rh+ Jeżeli w małżeństwie mężczyzna ma krew RH+, a kobieta ma Rh-, to podczas pierwszej ciąży (lub transfuzji krwi Rh+) krwinki Rh+, przenikając (zazwyczaj w razie uszkodzenia łożyska w czasie porodu) do krwiobiegu kobiety, powodują wytwarzanie się u niej przeciwciał skierowanych przeciw krwi zawierającej czynnik Rh (rys. 13.10). W czasie kolejnej ciąży płód z przekazanym od ojca czynnikiem Rh jest narażony na działanie przeciwciał anty-Rh. W chwili porodu dziecko takie normalnie ginęło na skutek rozpuszczenia się krwinek (hemoliza noworodkowa). Obecnie medycyna potrafi zjawisku temu zapobiegać przez szybkie przetoczenie krwi noworodkowi, ale jeszcze kilkanaście lat temu stwierdzaliśmy na Kurpiach znaczną umieralność z tego powodu. W rodzinach o potencjalnych. tendencjach do konfliktu serologicznego (ojciec Rh+, matka Rh) przeżywało 68°/o dzieci, w rodzinach pozostałych – 80% dzieci. Interesujący jest przy tym fakt, który ma także związek z innymi objawami heterozygotycz- ności – w rodzinach o niezgodnych grupach krwi małżonków notowano większą płodność (średnio 8 ciąży wobec 6 w innych rodzinach).

Tego rodzaju mechanizmy doprowadziły do tego, że populacje różnią się współcześnie częstością grup krwi. Dotyczy to np. grup krwi układu ABO (rys. 13.11), podlegających także tego rodzaju selekcji. Obok wymienionego mechanizmu istnieć musiały jeszcze i inne, tłumaczące np. zwiększoną odporność na choroby osób o określonych grupach krwi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>