Dur brzuszny (tyfus)

Jest to choroba bakteryjna wywoływana różnymi typami pałeczki duru. Zakażenie następuje na drodze pokarmowej, a materiałem zakaźnym są przede wszystkim wydaliny chorego lub niekiedy nosiciela czy ozdrowieńca. Dur jest typową chorobą, która szerzy się na skutek braku kultury sanitarnej. W warunkach normalnych dur spotyka się rzadko, i to przeważnie w postaci biegunek niemowlęcych, zatruć pokarmowych itp.

Obecnie chorobę tę skutecznie zwalcza się zarówno przez realizację zarządzeń higieniczno-epidemiologicznych, jak i dzięki szczepieniom, ochronnym. Inne infekcje pokarmowe. Niewłaściwie przechowywany pokarm i produkty spożywcze są doskonałą pożywką dla drobnoustrojów i mogą niekiedy prowadzić do zatruć przejawiających się zaburzeniami przewodu pokarmowego. W cięższych przypadkach może występować gorączka, bóle głowy, a także pewne objawy ze strony układu nerwowego itp. Zatrucia pokarmowe są najczęściej wywołane różnego rodzaju drobnoustrojami chorobotwórczymi, jak: pałeczki duru, duru rzekomego czy czerwonki, gronkowcami i innymi, rzadziej występującymi.

Nadzorem nad produkcją spożywczą, działalnością punktów żywienia zbiorowego (stołówki szkolne) zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna i stacje sanitarno-epidemiologiczne. Personel, który pracuje przy żywności i żywieniu, nie może być nosicielem chorób zakaźnych, dlatego poddawany jest częstym badaniom kału, moczu, badaniu jamy ustnej» nosowo-gardłowej.

Metody zwalczania ostrych chorób zakaźnych. Choroby zakaźne zwalcza się metodami swoistymi i epidemiologicznymi. Najskuteczniejszą metodą zwalczania tych chorób są szczepienia ochronne i dzięki nim wiele chorób praktycznie przestało istnieć.

Metody epidemiologiczne polegają na możliwie wczesnym wykryciu choroby i izolacji chorych. Jest to szczególnie ważne w skupiskach dzieci i młodzieży, gdzie każdego podejrzanego o chorobę zakaźną należy natychmiast izolować. Niekiedy zarządza się kwarantannę polegającą na tym, że ludzie, którzy kontaktowali się z chorymi na groźną chorobę, są izolowani do czasu wyjaśnienia, czy zostali zakażeni, czy nie. Kwarantanna trwa przez okres wylęgania – a więc od zakażenia do pojawienia Się objawów choroby.

W warunkach instytucji masowych (szkoły, internaty itp.) stosuje się także zabiegi polegające na dezynfekcji wszystkich urządzeń i przedmiotów, na których mogą znajdować się zarazki. W walce z chorobami zakaźnymi bardzo ważna jest kultura higieniczna społeczeństwa i wiedza sanitarna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>