Dojrzewanie somatyczne

Innego rodzaju kłopoty młodzieży są spowodowane występowaniem tzw. dziwnych objawów dojrzewania, które są normalne i nie powinny budzić niepokoju, a jednak zaskakują, wywołując niekiedy nawet reakcje nerwicowe. Chodzi tu przede wszystkim o nierównoczesny przebieg dojrzewania u młodzieży. Martwią się chłopcy dojrzewający późno, gdyż coraz bardziej różnią się od swych rówieśników, którzy niekiedy z tego powodu im dokuczają. Nauczyciele także czasami pogłębiają niepokój i złe samopoczucie przemawiając do opóźnionego w dojrzewaniu chłopaka 15-16-letniego np. per „mały”.

Podobnie u dziewcząt – niektórym wcześniej i intensywniej rozwijają się sutki, inne długo na to z niepokojem oczekują. Rozwój sutków chłopców, powodujący przejściowy obrzęk, wywołuje z reguły niepokój. Niekiedy osiągają one tak duże wymiary, że istnieje podejrzenie obojnactwa. Chłopcom nie przygotowanym do dojrzewania wiele kłopotów stwarza także występowanie częstych wzwodów i polucji. Nawet takie objawy jak mutacja głosu mogą ich niepokoić.

Należy więc tak przygotować młodzież do okresu dojrzewania, aby wszelkie związane z tym objawy były źródłem radości: pojawiająca się na tym etapie rozwoju dorosłość powinna budzić radość i satysfakcję. Wszystko to jednak zależy głównie od uświadomienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>