Dojrzałość szkolna

Dla zdrowia psychicznego dziecka jest bardzo ważne, by idąc do szkoły nie napotykało w niej czy w związku z nią nadmiernych trudności. Taki zły start, niezawiniony przecież przez dziecko, może odbić się niekorzystnie na całej jego przyszłości, na jego stosunku do nauki, do życia w grupie, do społeczeństwa. W Polsce istnieje obowiązek badania dojrzałości szkolnej i badania te przeprowadzać powinien zespół składający się z psychologa, pedagoga i lekarza. W wielu ośrodkach brak jest jednak psychologów, badanie przeprowadza więc lekarz z pedagogiem.

Badanie dojrzałości szkolnej zmierza do określenia poziomu rozwoju somatycznego i rozwoju ruchowego. Badanie to jest stosunkowo proste i opiera się na powszechnie stosowanych metodach badań auksolo- gicznych (p. Dodatek). Stwierdzenie znacznych opóźnień rozwoju somatycznego powinno powodować głęboką analizę przypadku, ponieważ nie musi uniemożliwiać rozpoczęcia nauki, ale może tylko wskazywać na istnienie takiej możliwości.

Badanie psychologiczne powinno obejmować określenie ilorazu inteligencji oraz test dojrzałości społecznej. Obiektywne metody tych badań powinny być uzupełnione obserwacją zachowania dziecka w grupie, w czasie wykonywania zadań. Badania testowe mogą przeprowadzać tylko psychologowie, przeto tam, gdzie psychologa brak, pedagog musi opierać się na bardziej subiektywnych przesłankach. Doświadczony pedagog po rozmowie z dzieckiem może ustalić stopień jego dojrzałości psychicznej, jeżeli jednak dziecko budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, trzeba je skierować na badanie wykonane przez .fachowca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>