Czynniki uszkadzające płód

Czynników tych jest bardzo wiele i na pewno nie wszystkie są dokładnie poznane. Do znanych, których, teratogenne działanie jest niewątpliwe, należą: choroby matki, konflikt serologiczny, czynniki fizyczne i czynniki chemiczne.

Choroby matki. Na grupą tę składa się wiele chorób, przebiegających często bez burzliwych objawów, lub nawet zupełnie bezobjawowo. Możemy zaliczyć tu niektóre infekcje wirusowe, a także zakażenia pierwot- niakowe. Najlepiej poznano wpływ choroby zwanej różyczką. Tę wirusową, zasadniczo niegroźną chorobę ludzie zazwyczaj przechodzą w okresie dziecięcym, jeżeli jednak wystąpi ona u kobiety w pierwszym okresie ciąży, zazwyczaj uszkadza płód i powoduje powstanie rozwojowej wady wrodzonej. Takie działanie mogą mieć także i inne choroby wirusowe, a nawet grypa.

Do innych chorób matki, które mogą wywoływać rozwojowe wady wrodzone, należy zaliczyć tzw, choroby odzwierzęce, czyli takie, którymi człowiek zakaża się od zwierząt. Najlepiej poznano wpływ toksoplazmozy. Infekcja ta u kobiety ciężarnej może nie dawać swoistych objawów i bywa trudna do rozpoznania, przeniesiona jednak na płód powoduje .liczne zmiany chorobowe w centralnym układzie nerwowym dziecka.

Inną chorobą, której wpływ może powodować rozwojowe wady wrodzone, jest kiła. Zakażenie kiłą kobiety ciężarnej może doprowadzić do infekcji płodu, zaś w przypadkach kiły nie leczonej kobieta nie jest zdolna do donoszenia ciąży i następuje poronienie. Jest charakterystyczne, że każda następna ciąża trwa dłużej, aż wreszcie następuje poród noworodka z kiłą wrodzoną. Pierwsze dzieci żywo urodzone przeważnie są niezdolne do życia i szybko giną, ale jeżeli kobieta rodzi nadal – to każde następne dziecko jest zdrowsze. Może się zdarzyć, że któraś kolejna ciąża zakończy się porodem dziecka zupełnie zdrowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>