Czynniki uszkadzające płód cz. II

Kiła wrodzona ma charakterystyczny przebieg, łatwy do rozpoznania dla każdego lekarza. Nie jest prawdą, że wady wrodzone, takie jak rozszczep wargi czy podniebienia lub inne, widoczne już na pierwszy rzut oka, są z reguły wynikiem przebytej kiły. Takie twierdzenie jest niesłuszne, a często – przy istniejącym negatywnym nastawieniu opinii społeczeństwa do chorób wenerycznych – krzywdzące.

Kiły wrodzonej łatwo uniknąć, poddając chorą kobietę w ciąży kuracji. Obecnie każdej kobiecie wykonuje się w okresie ciąży badania krwi na swoisty odczyn, co umożliwia wykrycie zakażenia nawet u osób, które nie podejrzewają u siebie takiej możliwości.

Wady wrodzone mogą być następstwem odziedziczonych zaburzeń metabolicznych. Niektóre z nich można wykryć, jeżeli wiadomo, że występują w danej rodzinie i są przekazywane zgodnie z prawami dziedziczenia. Wczesne leczenie może niekiedy dać pozytywne wyniki.

Konflikt serologiczny. W populacji ludzkiej istnieje wiele systemów grupowych krwi. Każdy człowiek ma swoistą grupę krwi. Powszechnie znany system ABO oraz tzw. czynnik Rh ma tu szczególne znaczenie, jeżeli bowiem rodzice posiadają niezgodne grupy (dotyczy to przede wszystkim czynnika Rh), to przy pewnych układach może wystąpić tzw. konflikt serologiczny. «

Układem, który źle rokuje jest czynnik Rh+ (dodatni) u ojca i brak tego czynnika (Rh-) u matki. Jeżeli płód odziedziczy czynnik Rh po ojcu, w organizmie matki rozwija się płód o czynniku dodatnim. W czasie ciąży może nastąpić poprzez uszkodzone łożysko przeciek krwinek płodu do krwiobiegu matki: zazwyczaj dzieje się to w czasie porodu. Obce serologicznie krwinki wywołują produkcję przeciwciał anty-Rh w surowicy matki, które przenikają bez trudności do płodu poprzez łożysko i powodują niszczenie krwinek płodu w !następnej ciąży. Taka sytuacja może doprowadzić do daleko posuniętej anemizacji płodu (krwinki jego ulegają rozpadowi) oraz do innych jeszcze, niekiedy poważnych zaburzeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>