Czynniki fizyczne uszkadzające płód

Jeżeli rodzice stwierdzą u siebie niezgodność serologiczną w zakresie czynnika Rh, powinni od początku ciąży korzystać ze specjalistycznej porady lekarskiej. Należy pamiętać, że pierwsza ciąża ma największe szanse, by zakończyć się porodem zdrowego dziecka, nie powinno się więc jej pod żadnym pozorem przerywać. Jeżeli we krwi matki wykryte zostaną przeciwciała anty-Rh, może być konieczne specjalistyczne leczenie, jak również może zaistnieć konieczność dokonania transfuzji wymiennej krwi noworodka. Transfuzja taka, dokonywana w szpitalu, polega na usunięciu krwi własnej noworodka (zawierającej przeciwciała) i podaniu właściwie dobranej krwi dawcy. Takie zabiegi dają bardzo dobre rezultaty.

Czynniki fizyczne. Działanie energii promienistej na komórki rozrodcze, jak również na zarodek rozwijający się może powodować powstanie genetycznej lub rozwojowej wady wrodzonej płodu.

Z tych powodów kobieta w ciąży – zwłaszcza w pierwszych tygodniach – nie powinna być pod żadnym pozorem poddawana naświetlaniu, w tym badana za pomocą aparatury rentgenowskiej. Dotyczy to także przebywania w pomieszczeniach, gdzie przeprowadza się jakiekolwiek czynności wyzwalające energię promienistą. Ochrona przed działaniem tej energii jest coraz trudniejsza i odgrywa coraz większą rolę. W nauce, w przemyśle stosuje się coraz więcej energii promienistej. Tak zwane ..promieniowanie tla” (czyli to promieniowanie, na które narażony jest każdy człowiek) jest coraz większe. Skuteczna walka ze wzrostem promieniowania jest jednym z najważniejszych zadań naszej cywilizacji, inaczej liczba dzieci z genetycznie uwarunkowanymi wadami wrodzonymi będzie wzrastać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>