Choroby wieku dziecięcego i walka z nimi

Wiek dziecięcy cechowała zawsze duża zachorowalność i wysoka umieralność. Analizę przemian w tym zakresie znajdzie czytelnik w rozdz. 15. Należy zwrócić uwagę, że zwłaszcza w środowiskach pozarodzinnych choroby wieku dziecięcego szerzyły kiedyś spustoszenie. W domach podrzutków tylko pojedyncze dzieci, stanowiące znikomy procent wszystkich do tych instytucji przyjmowanych, dożywały okresu dojrzewania i dojrzałości, W Domu Boduena w Warszawie był taki rok, w którym zmarło więcej pensjonariuszy, niż zostało tego roku do Zakładu przyjętych, gdyż zmarły i te dzieci, które przyjęto w latach poprzednich.

Umieralność dzieci w warunkach domowych była mniejsza, zawsze jednak stanowiła znaczny procent. Pierwszy pediatryczny oddział szpitalny powstał w Polsce w roku 1864 w Krakowie i właściwie od tej daty należy liczyć w naszym kraju początki pediatrii. Wcześniej interesowano się również zdrowiem dzieci fnp. Jędrzej Śniadecki) i problematykę tę uwzględniano w różnych pismach, było to jednak działanie bardzo ograniczone i nie mające większego wpływu na sytuację społeczną.

Rozwój medycyny wieku rozwojowego charakteryzowały pewne specyficzne fazy. Wraz z rozwojem nauki o drobnoustrojach wykrywano coraz więcej przyczyn chorób. W tym zakresie postęp można było jeszcze do niedawna śledzić, np. porażenie dziecięce (poliomyelitis – choroba Heinego-Medina) – wirus wywołujący je został zidentyfikowany w ostatnim dwudziestoleciu.

Poszukując przyczyn chorób dzieci, zwłaszcza niemowląt, doszukiwano się uwarunkowań w błędach dietetycznych. Autorzy przełomu XIX i XX wieku sądzili, że wiele chorób powstaje na skutek niewłaściwej diety z nadmiarem jakichś składników albo na skutek nietolerancji ustroju w tym zakresie. Tak powstawały choroby, których dziś już (w tej formie) nie rozpoznajemy – „szkoda mleczna”, „szkoda mączna” itp. W pewnym okresie rozwoju pediatrii opracowywano szczegółowe przepisy na mieszanki odżywcze, a ilości podawanych pokarmów bardzo starannie obliczano, bojąc się nie tyle niedoborów, co przekarmienia,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>