Choroby wieku dziecięcego i walka z nimi – kontynuacja

W walce o obniżenie umieralności dzieci dokładano starań mających chronić je przed infekcją, dokonując licznych działań przesadnych, które nie były dla rozwoju dzieci obojętne. Wiele dzieci izolowano od dorosłych lub od rówieśników. Ideałem tego okresu było wychowywanie dziecka w swoistej izolatce, a personel pielęgniarski przed wejściem do salki dziecka musiał starannie przebierać się w sterylną odzież i zasłaniać twarz gazową maseczką. Noworodki izolowano nawet od ich własnych matek.

Odwiedziny dzieci leżących na oddziałach szpitalnych były surowo wzbronione, gdyż bano się, że rodzice przyniosą z zewnątrz infekcję. Ponieważ przyczyny zgonów dzieci stanowiły głównie choroby infekcyjne, z którymi skutecznie nie umiano wTalczyć, taki reżim wydawał się uzasadniony, tyle że zapominano o potrzebach psychicznych dzieci i rodziców. Matka izolowana od swego nowo narodzonego dziecka nie miała możliwości do niego się przywiązać. Dobrze, jeżeli taka izolacja nie trwała zbyt długo.. W przypadku wcześniactwa, kiedy izolacja trwała przez wiele tygodni, a nawet przez kilka miesięcy, następowały niekorzystne zmiany w więzi emocjonalnej matki i dziecka.

Dziecko wychowywane w warunkach zbliżonych do aseptycznych może i mniej chorowało zakaźnie, ale ulegało niekorzystnym zmianom psychicznym. Przed wielu laty opisano przypadki hospitalizmu, po polsku – choroby sierocej. Zaburzenie to ma charakter nerwicowy i jest wynikiem izolacji dziecka od matki. Obecnie trudno sobie wyobrazić, by ze względów epidemiologicznych ktoś chciał pozbawić dziecko przez dłuższy czas widoku ludzkiej. twarzy, kontaktu z matką i co jest ważne – x jej pieszczot. Wiadomo, że dobre samopoczucie wpływa na stan jego zdrowia somatycznego i zdrowia tego nie można rozpatrywać w izolacji od zjawisk psychologicznych. Wszystkie przyczyny chorób występujących w czasie rozwoju można (w sposób uproszczony) podzielić na następujące grupy:

– a) choroby wrodzone, uwarunkowane genetycznie,

– b) urazy porodowe i ich następstwa oraz urazy powstałe w późniejszym okresie rozwoju,

– c) choroby związane z procesami metabolizmu, a także z niedoboru pokarmu i wadliwego żywienia,

– d) choroby infekcyjne – wirusowe, bakteryjne i pasożytnicze oraz wywołane pierwotniakami.

O chorobach wywołanych czynnikami wymienionymi w pierwszych trzech grupach mówiono wielokrotnie w tym podręczniku. Obecnie będzie poruszana problematyka chorób infekcyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>