Choroby alergiczne

Zanim omówione zostaną najczęstsze przejawy i postacie chorób alergicznych, należy przedstawić, na czym polega samo zjawisko uczulenia, inaczej zwane alergią.

Czasami człowiek spożywa jakiś pokarm (np. mięso raków, pewne owoce, jak poziomki) i za pierwszym razem nie reaguje na niego w jakiś szczególny sposób. Po ponownym spożyciu tego samego organizm może reagować w sposób niekorzystny, np. zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego, układu nerwowego, układu oddechowego itp. Mówimy, że jest on uczulany na określony związek chemiczny, a pokarm ten zawiera swoisty dla danego człowieka alergen.

Alergenem mogą być różne substancje, jak związki chemiczne (farby, lakiery syntetyczne), także substancje naturalne: pyłki niektórych kwiatów, cząsteczki sierści zwierząt, niektóre owoce.

Człowiek uczulany reaguje na kontakt z alergenem w sposób nienaturalny i reakcje te mogą mieć bardzo różną postać oraz różny przebieg. Jedną z częstszych postaci alergii jest wysypka skórna (najczęściej swędząca) pod postacią bąbli typu zbliżonego do ukąszenia przez komara czy oparzenia pokrzywą. Może wystąpić także obrzęk skóry, błony śluzo wej powiek czy warg. Mogą być objawy bardzo gwałtowne z zapaścią i utratą przytomności włącznie.

Reakcje alergiczne ze strony układu oddechowego najczęściej pojawiają się pod postacią astmy oskrzelowej. Następuje wtedy pod wpływem kontaktu z alergenem obrzęk błony śluzowej dróg oddechowych, kurcz oskrzelików i nadmierne wydzielanie śluzu, co łącznie prowadzi do napadów duszności, trudności w oddychaniu, do kaszlu, kichania, a niekiedy wręcz fatalnego samopoczucia.

Alergenem mogą być także jady bakteryjne, jak już opisano w przebiegu choroby reumatycznej. Łagodna skądinąd infekcja może w tych przypadkach przebiegać bardzo dramatycznie, przy czym czynnik bakteryjny może tu stanowić tylko pierwsze ogniwo reakcji typu łańcuchowego.

Choroby alergiczne są w naszej cywilizacji coraz częstsze. Znajomość osobniczej wrażliwości jest dla wychowawców szczególnie ważna zarówno w warunkach szkolnych, jak i przede wszystkim w czasie wycieczek i obozów. Ludzie uczuleni powinni sami w miarę swoich możliwości unikać alergenów oraz dowiedzieć się od lekarza, jakie zabiegi należy stosować w razie wystąpienia reakcji uczuleniowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>