Choroba reumatyczna

Warto także zwrócić uwagę na choroby weneryczne. W związku ze zjawiskiem akceleracji rozwoju obserwowanym na całym świecie, a także w Polsce, wcześniejszym rozpoczynaniem życia płciowego notuje się wśród młodzieży wzrost zachorowań na choroby weneryczne – kiłę i rzeżączkę. W latach sześćdziesiątych zjawisko takie miało również miejsce i w naszym kraju, jednakże w wyniku działalności profilaktyczno- -leczniczej ostatnie lata cechuje stopniowy spadek rozpowszechnienia tych chorób tak wśród chłopców, jak i dziewcząt.

Choroba reumatyczna obejmuje kilka procent dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, obserwuje się przy tym zmniejszanie się jej częstości. Przebieg tej choroby jest obecnie znacznie łagodniejszy niż poprzednio – rzadziej pojawiają się nowe rzuty choroby, a także mniej jest trwałych uszkodzeń serca.

Bardzo rozpowszechnione wśród dzieci i młodzieży są różnego rodzaju choroby jamy ustnej. Są one o tyle ważne, że mogą stanowić groźbę dla całego ustroju, prowadząc np. do uszkodzenia różnych narządów. Prawie wszystkie dzieci szkolne dotknięte są próchnicą zębów, przy czym wraz z wiekiem wzrasta liczba, zębów próchniczych. O stanie uzębienia może świadczyć fakt, że u jednego ucznia średnia liczba zębów zaatakowanych procesem próchniczym wynosi 5-6, a średnia liczba zębów usuniętych – 2. Ponadto duża liczba uczniów (prawie trzecia część) ma nieprawidłowy zgryz. Kilka wreszcie procent uczniów dotkniętych jest różnego rodzaju stanami zapalnymi jamy ustnej. .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>