Autonomizacja w stosunku do dorosłych

Dojrzewanie psychiczne jest ściśle związane z dojrzewaniem somatycznym. Dzieci opóźnione w dojrzewaniu somatycznym nie podlegają przemianom psychicznym typlowym dla tego okresu. Podobnie osobnicy pozbawieni przed dojrzewaniem gonad pozostają psychicznie bliżsi dzieciom niż dorosłym.

Przemiany, jakie zachodzą w psychice dojrzewającej młodzieży, można podzielić na następujące. Autonomizacja w stosunku do dorosłych. Dziecko podporządkowane i odczuwające potrzebę autorytetu dorosłego zaczyna szukać własnej drogi życiowej, własnych poglądów i postaw. Zjawisko to jest pożyteczne i gwarantuje postęp, niemniej jest dla rodziców kłopotliwe i przykre, ponieważ droga ta wiedzie zazwyczaj poprzez odrzucanie poglądów dorosłych.

Wyjście ze środowiska rodzinnego. Dziecko, które do tej pory najlepiej czuło się w domu i najbardziej potrzebowało uczucia matki, nawiązuje nowe kontakty, zaczyna przyjaźnić się z kolegami (faza homoero- tyczna rozwoju) płci własnej. Jest ciekawe otaczającego świata i potrzebuje szerokich kontaktów społecznych.

Podejmowanie działań konkretnych. Dotychczas bezużyteczność zabawy dziecka nie była przeszkodą w dobrym samopoczuciu. Obecnie wszystko musi mieć konkretny, wymierny sens. Dziecko w działaniu wypróbowuje swoją siłę, swoją (przesadną na tym etapie) dojrzałość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>