Monthly Archives Grudzień 2018

TENDENCJA PRZEMIAN CZ. II

W ciągu ostatnich lat narasta także dymorfizm płciowy, który zresztą jest zazwyczaj większy w populacjach miejskich niż wiejskich – wiąże się bowiem ze zróżnicowaniem pracy zawodowej, funkcji pełnionych w domu itd. .

Czytaj całość