Monthly Archives Sierpień 2018

Śledzenie rozwoju dziecka na tle siatki eentylowej

Stosunek ten równy 100 lub wahający się od 95 do 105 jest prawidłowy: gdy jest mniejszy od 95, oznacza to niedowagę, gdy ponad 105 – nadwagę. Kanały rozwoju świadczą także o proporcji między wymiarami ciała. Jeżeli dziecko w danym wieku pod względem wszystkich badanych cech znajdzie się w tym samym kanale (np. wysokość w LP, ciężar w LP, obwód klatki piersiowej w LP, pojemność życiowa płuc w LP itd.), dowodzi to zachowania proporcji (LP-LP-LP-LP). Układ niezgodny natomiast wskazuje na odchylenia od proporcji. Na przykład układ N-LP- -P-LO świadczyłby o wysokości ciała w normie przy dysharmotnii wyrażającej się lekkim przyspieszeniem przyrostów ciężaru ciała, przy przyspieszeniu rozwoju obwodu klatki piersiowej i lekkim opóźnieniu rozwoju pojemności życiowej płuc. Chociaż więc wielkość dwu cech jest tu wyższa od normy, istniejąca dysharmonia skłania do poszukiwania przyczyn w zaburzeniu stosunków ze środowiskiem lub czynnikach chorobowych. Powinien to ustalić lekarz.

Czytaj całość

Potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży cz. II

Rozbudzenie i utrwalenie względnych potrzeb zdrowotnych ma podstawowe znaczenie dla samoochrony zdrowia przez jednostkę, szczególnie jeśli jest wzmocnione odpowiednią motywacją, która stanowi o sile działania w ochronie własnego zdrowia.

Czytaj całość