Daily Archives 19 sierpnia 2017

Sposoby zapobiegania zaburzeniom w rozwoju

Zaburzenia i wady spotykane u dzieci i młodzieży powstają w okresie rozwoju fizycznego, mają nierzadko tendencje do nasilania się w miarę wzrastania i wyraźny związek z warunkami życia i nauki dziecka. Zapewnienie dzieciom w czasie nauki w szkole i w domu warunków higienicznych, racjonalnego rozkładu pracy i wypoczynku z uwzględnieniem zabawy i ruchu w pomieszczeniu (np. stosowanie ćwiczeń śródlekcyjnych) oraz na powietrzu, pełnowartościowego odżywiania może w znacznym stopniu ograniczyć powstawanie i rozwój wad.

Czytaj całość