Daily Archives 17 sierpnia 2017

Samopoczucie człoweka

Coraz częściej każdy z obywateli w swym życiu powszednim styka się z ludźmi „dziwnymi” – innymi, wymagającymi niekiedy opieki, a zawsze życzliwej tolerancji. Wzrasta więc potrzeba lecznictwa psychiatrycznego. Stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży pozostawia wiele do życzenia. Liczbą uczniów szkół podstawowych wymagających opieki psychologicznej lub wprost psychiatrycznej w dużych miastach określa się oo najmniej na 15-30°/o. W każdej klasie znajdują się uczniowie wymagający pewnej pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej. Czasem zaburzenia zachowania są wyraźne i utrudniają pracę z uczniem, czy nawet pracę z całą klasą. Kiedy indziej są one dyskretne, niezauważalne, niekiedy jednak i one stanowią poważny problem. Nauczyciel jest tym, który na co dzień styka się z różnymi ludzkimi problemami i musi umieć w stosunku do dziecka właściwie postępować. Niekiedy może to być nawet ważniejsze niż pomoc psychologa i lekarza. Natomiast zły, nieodpowiedzialny nauczyciel może znacznie pogorszyć stan psychiczny ucznia, stać się nawet przyczyną dramatycznych decyzji, jak prób samobójczych czy przerwania nauki szkolnej itp.

Czytaj całość