Daily Archives 15 sierpnia 2017

RYTMY BIOLOGICZNE U CZŁOWIEKA CZ. II

Drugim mechanizmem, który miałby powiązania zarówno z wymienionym, jak i z bodźcami dochodzącymi ze środowiska zewnętrznego, miałaby być droga poprzez narządy zmysłów i ośrodkowy układ nerwowy. Pobudzenie podwzgórza (jego rytm jest „ustawiany” już w końcowym okresie rozwoju płodowego), segregowane za pośrednictwem tworu siatkowatego, wpływa na funkcje przysadki i nadnercza. W ten sposób kontrolowana jest cykliczność fizjoiogiczno-biochemicznych funkcji organizmu. Liczne dowody, m.in. oparte na obserwacjach biopotencjałów mózgu, świadczą, że własne biorytmy organizmu pojawiają się u niemowlęcia w drugim trymestrze (ok. połowy roku).

Czytaj całość