Daily Archives 12 sierpnia 2017

Przyczyny zaburzeń psychicznych – kontynuacja

Należy tu poruszyć jako przykład problem ucznia niezdolnego. Oblicza się, że 15-20B/o uczniów wykazuje poziom intelektualny poniżej granicy umożliwiającej postęp w normalnej szkole. Tylko ok. 5% z nich trafia do szkól specjalnych. Problem narasta w miarę podnoszenia się wymagań poziomu wykształcenia. Niektórzy z tych uczniów z łatwością mogliby ukończyć np. sześcioklasową szkołę, nie są jednak zdolni do ukończenia szkoły ośmio-, czy tym bardziej – dziesięcioletniej. Jeżeli jeszcze uwzględnimy błędy pedagogiczne szkoły, presję rodziny mającej aspiracje wykształcenia dzieci itp. – to sytuacja ucznia niezdolnego staje się niekiedy wprost nie do zniesienia.

Czytaj całość